Проверете дали личният ви лекар има специалност "Обща медицина"

Проверете дали личният ви лекар има специалност "Обща медицина"През юни изтече 15-годишният срок, в който семейните лекари трябваше да защитят специалност “Обща медицина”. Ако не са го сторили, те нямат право да имат своя собствена практика и не могат да продължат да работят като джипита.
Около 500 000 българи ще останат без личен лекар догодина.
Според статикстиката, около 500 са личните лекари, които имат между 500 и 1500 пациенти и не са се записали да специализират или нямат една от допуснатите като изключения специалности, което означава, че близо половин милион българи ще останат без семеен лекар.
Изходът за тези 500 доктори е да отидат да работят в практиката на лекар с придобита специалност. Не е ясно обаче, как пациентите им ще научат за промяната.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД