Надежда ДИМИТРОВА: Физиопрофилактиката помага и при простудни заболявания

{idkey=8768b0[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fpolezno%2F9466-nadezhda-dimitrova-fizioprofilaktikata-pomaga-i-pri-prostudni-zabolyavaniya][title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%3A+%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F][desc=]}{cmp_start idkey=7188[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fpolezno%2F9466-nadezhda-dimitrova-fizioprofilaktikata-pomaga-i-pri-prostudni-zabolyavaniya][title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%3A+%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F][desc=]}
Надежда ДИМИТРОВА: Физиопрофилактиката помага и при простудни заболяванияВсеизвестно е, че през есенно-зимния сезон човешкият организъм е лесно уязвим и податлив на простудни заболявания. Малцина обаче знаят, че физиопрофилактиката помага и при простудни заболявания. Тя предотвратява заболяванията чрез укрепване и повишаване на жизнените функции и трудоспособността на базата на използване на естествени природни фактори, а при необходимост и на други видове терапия, казва д-р Надежда Димитрова, специалист физикална терапия и рехабилитация, мануална терапия и лазер терапия.
Физиопрофилактиката е първична и вторична. Първичната осигурява повишаване на защитните сили на организма и предотвратява възникването на заболявания и патологични процеси при здравия човек.
Вторичната е насочена към предотвратяването на прогресиране на зоболяванията, поява на рецидив и обостряне на патологични процеси при вече болни хора.
Средствата, използвани при физиопрофилактиката са въздух, слънце, вода, движение, храна, включително системи за природосъобразен начин на живот. При необходимост използва и аналози (преформирани фактори, генерирани предимно в различни видове апаратура).
Естествените фактори на природата са мощно средство за закаляване на организма и тонизиране на функциите, а това благоприятства бързата и добра адаптация към променящи се климатични условия. Дали закалителните процедури са проведени правилно личи от това дали са на лице повишен жизнен тонус, подобрено самочувствие, нормален апетит, стабилност в психо-емоционалната сфера, творческа активност, обяснява д-р Димитрова.
Според целта на прилаганите средства физиопрофилактиката бива специфична и неспецифична. Специфичната е тази, при която с използваните средства се постига конкретна цел - например УВЛ-профилактика на рахит при децата или пък "тоалет" на бронхите с инхалации с подходящи медикаменти.
Неспецифичната профилактика засилва общата резистентност на организма, упражнява устойчивостта му към неблагоприятни външни фактори. Основният метод е закаляването, а то трябва да започне веднага след раждането на човека. Закаляването е процес на повишаване на съпротивляемостта на организма към различните вредни въздействия и е резултат на разумно използване на естествените сили на природата за подпомагане на естествените сили на организма. Заедно с въздушните, слънчеви и водни процедури, огромно значение за профилактиката имат храненето - балансирано, калорично, богато на витамини и движението - съобразено с психо-емоционалното състояние на човека, с начина му на живот. Всичко това подобрява и настроението на човека, което е в основата на тонуса на всички системи в организма.
Съвременният човек, живеещ при стрес над здравословните норми и при неблагоприятни природни условия, изложен на вредни въздействия ежедневно, по-често трябва да се обръща към специалистите, способни да проведат физиопрофилактика. Това би му спестило излишни болести и множество медикаменти, загуба на работоспособност и жизнен тонус.
"Здравна поща", Живка КЕХАЙОВА
{cmp_end}{cmp_comments idkey='7188c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fpolezno%2F9466-nadezhda-dimitrova-fizioprofilaktikata-pomaga-i-pri-prostudni-zabolyavaniya]}{idkey=8768b1[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fpolezno%2F9466-nadezhda-dimitrova-fizioprofilaktikata-pomaga-i-pri-prostudni-zabolyavaniya][title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%3A+%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F][desc=]}{idkey='8768c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fpolezno%2F9466-nadezhda-dimitrova-fizioprofilaktikata-pomaga-i-pri-prostudni-zabolyavaniya]}

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД