Разкриха два нови пункта за европейски здравни карти

Разкриха два нови пункта за европейски здравни картиКонсорциум „КИМ-2000-ДЕМАКС“ уведоми Националната здравноосигурителна каса за разкриването на два нови пункта за изработване и доставка на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), информират от касата. Целта е да се улесни обслужването на гражданите, които подават заявления за документа.
Новооткритите офиси се намират в София на ул. „Коломан“ № 1- ОСК „Славия“ офис 21 и в Силистра, ул. „Добруджа“ № 8. Работното време и на двата нови пункта е от 10 до 16 ч. са от понеделник до петък.
ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ - според законодателството на съответната държава на престоя.
Картата улеснява достъпа до медицинско лечение, което може да се наложи при временното пребиваване в друга държава-членка на ЕС. То се предоставя в съответствие с правилата на държавата членка, а направените разходи се възстановяват съгласно прилаганите в тази държава тарифи.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД