Образователното министерство обучава ученици със сензорни увреждания

Образователното министерство обучава ученици със сензорни уврежданияОт 1 септември стартираха специализирани обучения за ученици със сензорни увреждания от цялата страна, които се обучават интегрирано в общообразователни училища, за техните родители и учители. Обученията се провеждат в двете училища за ученици с нарушено зрение и трите училища за ученици с увреден слух. Обучението е планирано по дейност 3 на проект BG 051PO00-4.1.07 „Включващо обучение”, който се изпълнява по ОП РЧР от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”, информират от пресцентъра на ведомството.
Това обучение е насочено към овладяване на брайл, на полезни умения, ориентиране и мобилност и зрително подпомагане на ученици с нарушено зрение, както и към развитие на речта, овладяване на жестомимичния език, фонетична ритмика, музикални стимулации на ученици с увреден слух.
В посочените периоди на разположение на тези деца и ученици, на техните родители, както и на учителите, които ги обучават в общообразователните училища, са назначените по проекта екипи от специалисти и специализирана апаратура и техника. Обученията ще продължат до 13 септември.
"Здравна поща", източник: Министерство на образованието и науката

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД