На почивка вземете здравноосигурителната си книжка

На почивка вземете здравноосигурителната си книжкаКогато здравноосигурените лица пребивават в населено място извън постоянното им местоживеене за срок до 1 месец и се налага да получат медицинска помощ, могат да се обърнат към всеки общопрактикуващ лекар или зъболекар. За целта е необходимо да представят здравноосигурителната си книжка. Ето защо всички , които отиват на почивка трябва да носят със себе си здравноосигурителната си книжка. Оказаната медицинска помощ по здравна каса не се заплаща. Заплаща се само законово регламентираната потребителска такса.
В случай, че се иска заплащане за оказаната медицинска помощ, трябва да се изиска касова бележка и може да се подаде жалба до съответната РЗОК.
ОТ РЗОК-Стара Загора напомниха, че възстановяването на здравноосигурителните права се осъществява при условие, че лицето е платило всички здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца, като правата се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски. През 2013 г. месечно се дължат по 16.80 лева.
Ако сте платили дължимите здравноосигурителни вноски, но това все още не е отразено в системата, а ви се налага да посетите лекар или зъболекар в извънболничната помощ или спешно да постъпите в болница, може да поискате от офиса на НАП по постоянен адрес да ви издаде удостоверение, че сте с непрекъснати здравноосигурителни права, което да послужи пред здравните органи. Пред тях представяте само копие от това удостоверение, което ви дава възможност да ползвате безплатна медицинска помощ, заявиха от старозагорската Здравна каса.
„Здравнапоща”, Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД