Национална програма ще се бори за намаляване на самоубийствата в България

Национална програма ще се бори за намаляване на самоубийствата в БългарияЗдравното министерство подготвя национална програма, която ще бори опитите за самоубийства и суицидната смъртност в България. Крайната цел е те да бъдат снижени поне с 10%, съобщиха от пресцентъра на министерството. Проектът за програмата под мотото "Превенция и профилактика на самоубийствата в България 2013-2018 г." вече е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на МЗ.
Като основни цели на програма са посочени още повишаване на информираността на населението за значимостта на психичното здраве и придобиване на социални умения за използване на протективни фактори за справяне с преумората, пренапрежението и житейските кризи.
Друг очакван резултат е в здравното министерство да бъде създадена информационна база данни за мониторинг на самоубийствата и на опитите за самоубийство на национално и регионално ниво. Въз основа данните от системата ежегодно, на национално и областно ниво, ще се извършат анализи на състоянието и динамиката на самоубийствата и на опитите за самоубийство.
В проекта е заложено обучение на специалисти от здравния сектор по проблемите на самоубийствата. Предвидени са и програми за обучение на журналисти по проблемите на психичното здраве и суицидопрофилактиката, както и създаване на обществени съвети и коалиции на областно ниво на основата на съществуващите областни съвети по психично здраве.
Като целеви групи, сред които да се осъществява профилактика, от МЗ посочват лица със суицидно поведение, с психични и тежки соматични заболявания, с други форми на дезадаптивно поведение - токсикомании и др., ученици на възраст между 10 и 18 г., военнослужещи, служители на МВР, медицински професионалисти, членове на “близкото обкръжение” на лица, извършили опит за самоубийство или самоубийство, жени във фертилна възраст, безработни мъже на възраст 25 - 50 г., възрастни и самотни хора и затворници.
Достигането до рисковите целеви групи ще става чрез първична, вторична и третична суицидопрофилактика. Първичната включва всички дейности по предотвратяване на суицидно поведение, т.е. недопускане на нови опити за самоубийство и на смъртни случаи поради самоубийство. Вторичната суицидопрофилактика е насочена към преодоляване на леталния изход от суицидното действие, на усложненията и на остатъчните соматични или психични увреждания, както и към преодоляване на автоагресивния порив. Третичната суицидопрофилактика е насочена към предотвратяване на нов суициден опит. Тя включва дейности по преодоляване на дългосрочни последици и усложнения от суицидното действие, включително и инвалидизиране, и ресоциализация на парасуицидантите.
Финансирането на дейностите по програмата ще се осъществява от републиканския бюджет и от Норвежкия финансов механизъм.
"Здравна поща", Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД