Болест на Бехтерев - ранната диагностика е много важна

Д-р Таня АлексиеваБолестта на Бехтерев е хронично възпалително автоимунно заболяване, което засяга гръбначния стълб, сакроилиачните и периферните стави и е с подчертана тенденция към вкостяване и обездвижване, обяснява д-р Таня Алексиева, специалист по ревматология и по вътрешни болести от Стара Загора.
Кардинални симптоми на опасната болест са възпалителните болки в гръбнака и постепенното ограничаване на подвижността на гръбначния стълб.
Началото на заболяването обикновено се наблюдава под 40-годишна възраст, като мъжете боледуват около 4 пъти по-често от жените, казва д-р Алексиева. Най-често патологичният процес започва от сакроилиачните (кръстно-хълбочните) стави.
С цел по-ефективно да се идентифицират пациентите с по-висока вероятност за анкилозиращ спондилит са въведени групи от критерии за дефиниране на понятието възпалителна болка на гръбнака. Прилагането на тези критерии позволява още на ниво общопрактикуващи лекари бързо да се идентифицират пациентите с възпалителна болка сред голямата група пациенти с хронични болки в гръбнака и да бъдат насочени към специалист-ревматолог. Насочващи критерии за възпалителна гръбначна болка обикновено са: нощен характер на болката, липса на подобрение при покой на тялото, подобрение при раздвижване, сутрешна скованост и др. Допълнителни критерии, насочващи към диагнозата болест на Бехтерев, са HLAB27 антигенът, наличието на фамилна анамнеза, бърз отговор към НСПВС и др., обяснява д-р Алексиева.
Според нея, днес продължава да съществува неприемливо дълго забавяне между началото на симптомите и поставянето на диагнозата болест на Бехтерев. То е средно 8-11 години. Пациентите с по-ранно диагностицирано заболяване отговарят по-добре на лечението, затова то е изключително важно. Още повече, че вече активно в ревматологичната ни практика навлиза ново перспективно лечение на болестта с биологични средства, казва д-р Таня Алексиева.
„Здравна поща“, Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД