Плодовете и зеленчуците намаляват риска от колоректален карцином

Плодовете и зеленчуците намаляват риска от колоректален карциномИзследване, което първоначално целеше да установи протектиращия ефект на аспирина по отношение превенцията на колоректалния карцином, случайно установи механизъм, който може би обяснява как плодовете и зеленчуците намаляват същия този риск. Предстои ли нова ера с профилактични антиканцерозни лекарства?
В световен мащаб на повече от един милион души годишно им се поставя диагноза колоректален карцином - това е
третият по честота вид рак, причина за смъртни случаи
Сред рисковите фактори, асоциирани със заболяването, са повишената консумация на червено месо (свинско, телешко, агнешко и др.), понижена консумация
на фибри, консумация на продукти на скара, обезитет и наднормено тегло и др.
В зависимост от локализацията на колоректалния карцином, той може да има бинарна симптоматика - с превалиращ анемичен или гастроентерологичен синдром. При засягане на десния колон заболяването манифестира основно с анемичен синдром, поради по-големия диаметър на лумена. Обратно, при засягане на левия колон и ректума заболяването се проявява с изявена гастро-ентерологична симптоматика, поради по-тесния лумен на червото и затрудняване на пасажа.
Ново изследване показва
потенциала на флавоноидов метаболит
да превантира канцерогенезата на колоректалния карцином. Това съединение се среща и в плодове, и зеленчуци - ябълки, моркови, лук, боровинки, ягоди, грейпфрут и много други.
Проф. д-р Джаярама Гунаже и екип от щатския университет в Южна Дакота първоначално изследвали превантивните и протектиращи възможности на аспирина по отношение на колоректалния карцином, но случайно откриват нови протектиращи механизми на флавоноидите по отношение на същото заболяване. Резултатите от изследването са публикувани в списанието Cancers. Предишни изследвания също показваха инхибиращ ефект по отношение на канцерогенезата, но самият механизъм не беше изяснен.
Проф. д-р Гунаже и екипът му
изследват противоканцерните свойства на аспирина
в лабораторията си - в продължение на десетилетия беше известно, че ацетилсалициловата киселина понижава риска от колоректален карцином. Екипът тества ефектите на метаболити на аспирина и други производни на ацетилсалициловата киселина, като в процеса екипът установява, че съединението 2, 4, 6-трихидроксибензоена киселина (2, 4, 6-THBA) - съединение, което се получава вследствие на бактериалната ферментация на флавоноидите в гастро-интестиналния тракт,
инхибира ензими, които участват в клетъчното делене
Проф. д-р Гунаже отбелязва също, че 2, 4, 6-трихидроксибензоена киселина се съдържа и във виното, поради ферментацията на флавоноидите в гроздето. При последващи опити с човешки клетъчни колонии, екипът установява, че 2,4,6-THBA съединението проявява потискащия си ефект върху клетки, които експресират мембранния транспортер SLC5A8. Така първоначалната насоченост на изследването към влиянието на аспирина се изместила към ефекта на флавоноидите.
Проф. Гунаже отбелязва, че съществуват редица противотуморни лекарствени средства, но не съществуват такива, които превантират канцерогенезата. Неоплазмените заболявания през последните години заеха второ място по причина за смъртност в световен мащаб, а статистиката изглежда, че ще се задълбочава. Затова е важно да утвърдим лекарствени средства, които не просто имат противотуморен ефект, а превантират канцерогенезата.
Основен недостатък на изследването е, че свойствата на изолираното съединение
не са изпитани върху животински модели
Въпреки това, установяването на инхибиторния потенциал на 2, 4, 6-трихидроксибензоената киселина е есенциално. Важен момент е и ролята на интестиналния микробиом в разграждането на флавоноидите и получаването на 2, 4, 6-THBA. В бъдеще изследователите планират да изолират бактериалните видове, които осъществяват ферментацията. Това би спомогнало за създаването на комбинирани суплементиращи продукти, съдържащи флавоноиди заедно с определени пробиотични бактерии, които да метаболизират в пълна степен добавените флавоноиди.
Не на последно място, новото изследване показва конкретния суспектен механизъм на канцеро-инхибиращия ефект на плодовете и зеленчуците в диетата.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД