Повече аспирин - по-дълъг живот?

Повече аспирин - по-дълъг живот?Аспиринът е нестероидно противовъзпалително с добре изразени обезболяващи свойства. Приеман в дози до 300 мг, проявява антитромботичен ефект. Поради този факт той се предписва на пациенти, прекарали съдови инциденти или с анамнеза за такива. През последните години се заговори и за други ползи от редовния прием на аспирин.
В едно от проучванията, проведено в САЩ и публикувано в JAMA Network Open наскоро, се твърди, че хора над 65 години, които приемат аспирин ежедневно, показват значително по-ниска вероятност от развитие на колоректален рак в сравнение с пациентите, които не приемат аспирин често. Аспиринът намалява смъртността в резултат на злокачествени заболявания с 15%, с 25%, конкретно при гастроинтестинални тумори, и с 29% при колоректален рак.
Данните идват от проучване, проведено в последните няколко години сред повече от 145 000 души. В проучването също се споменава, че влиянието на аспирин върху смъртността не зависи от индекса на телесна маса (ИТМ). При пациенти, които са с ИТМ под нормата, т.е. са с поднормено тегло, не се наблюдават особени ползи от ежедневния прием на аспирин. При пациентите с нормален или завишен индекс на телесна маса се наблюдава ефект. Нещо повече, най-голямото понижаване на смъртоността вследствие на ракови заболявания, се наблюдава при пациенти с наднормено тегло.
Изследователите в проучването подчертават, че получените резултати не са окончателни и подлежат на допълнителни тестове. Тези предварителни резултати показват, че всяка употреба на аспирин се свързва с намаляване на смъртността при почти всеки вид рак. По-конкретно, аспиринът, използван между един и три пъти на месец, се свързва с по-голяма продължителност на живота.
Прием на медикамента повече от три пъти на седмица се свързва със значително понижаване на смъртността при пациенти с колоректален рак.
Като абсолютен контрапункт на горепосочените данни е друго независимо проучване, проведено в САЩ и Австралия. В него се твърди, че редовният прием на аспирин води до по-ниска смъртност. По темата продължава да се работи усилено и със сигурност предстоят вълнуващи открития.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД