Двигателните единици в един мускул са от 50 до 2000

{idkey=1207b0[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fpolezno%2F13586-dvigatelnite-edinitzi-v-edin-muskul-sa-ot-50-do-2000][title=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%B2+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD+%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB+%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82+50+%D0%B4%D0%BE+2000][desc=]}{cmp_start idkey=6662[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fpolezno%2F13586-dvigatelnite-edinitzi-v-edin-muskul-sa-ot-50-do-2000][title=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%B2+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD+%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB+%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82+50+%D0%B4%D0%BE+2000][desc=]}
Двигателните единици в един мускул са от 50 до 2000Механичната промяна на мускула се предшества от електрически импулс. Тези електрически явления се записват с електромиография. Използват се иглени електроди, поставени в мускула или повърхностно разположени върху кожата над него. Електромиографията позволява клинична оценка на мускулната система и взаимодействието и с нервната система.
Мускулното съкращение е крайният резултат от дразненето на мускула
Всяко съкращение започва с известно закъснение, след дразненето. Последователността от дразнене, съкращение и последващо отпускане на мускула е известно като единично мускулно съкращение или мускулно придърпване.
Като тетанус се формулира сливането на мускулните съкращения в едно общо, когато постепенно се съкрати интервалът между отделните дразнения. По-голямата сила на това съкращение се дължи на превъзмогването на еластичните сили на мускула по време на първите съкращения, а от друга страна - на
достигане на по-високо ниво на калциеви йони в клетката
При нормални условия само някои мускули се съкращават по типа на единично мускулно съкращение.
Повечето мускулни съкращения са тетанични - поради по-голямата развита сила и ефективност. В зависимост от това, дали съкращението променя напрежението или дължината в мускула, имаме изотонични и изометрични съкращения.
При изометричните съкращения мускулът не променя дължината си
а само напрежението - силата. При изотонично съкращение - силата е постоянна, но се променя дължината - обикновено при повдигане на някаква тежест.
На практика повечето съкращения не са нито изометрични, нито изотонични. Обикновено започват като изометрични и след преодоляване на напрежението за преодоляване на дадения товар се продължава по изотоничен тип.
Мускулът развива и скорост на съкращението
която е обратнопропорционална на товара.
Един неврон инервира няколко мускулни влакна. Те от своя страна, заедно с двигателния неврон, формират двигателна единица. Колкото по-фини движения извършва даден мускул, толкова по-малък брой мускулни влакна съдържат неговите двигателни единици. От своя страна броят на двигателните единици в един мускул също варира в широки граници - от 50 до 2000.
При обикновени условия повечето двигателни единици се съкращават асинхронно. Освен това непрекъснато се редува съкращение на едни двигателни единици с други. По този начин се повишава работоспособността и издръжливостта.
"Здравна поща"
{cmp_end}{cmp_comments idkey='6662c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fpolezno%2F13586-dvigatelnite-edinitzi-v-edin-muskul-sa-ot-50-do-2000]}{idkey=1207b1[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fpolezno%2F13586-dvigatelnite-edinitzi-v-edin-muskul-sa-ot-50-do-2000][title=%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8+%D0%B2+%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD+%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB+%D1%81%D0%B0+%D0%BE%D1%82+50+%D0%B4%D0%BE+2000][desc=]}{idkey='1207c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fpolezno%2F13586-dvigatelnite-edinitzi-v-edin-muskul-sa-ot-50-do-2000]}

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД