Анкета по клинично консултиране, допитването е анонимно

АнкетаКлиничната етична консултация е услуга за подпомагане на пациентите, семействата, законните представители, медицинските професионалисти или други въвлечени страни за справяне с несигурността или конфликт на ценности, които възникват в специфични клинични случаи.
Целта на това проучване е да се разберат ползите за медицинските професионалисти и приложимостта на услугата в практиката. Анализът на резултатите е предназначен за защита на магистърска теза в програмите „Интегративна биоетика“ и „Организационно поведение и консултиране на организацията“ в СУ „Св. Климент Охридски“.
Моля отговорете на следните въпроси като следвате пояснението към всеки въпрос. Допитването е анонимно. Изследователят се интересува от обобщените данни. Не е необходимо да пишете където и да било името си.
Клинично етично консултиране. Специфика и приложимост на биоетичното консултиране в медицинската практика.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД