Тулиум лазер 200 вата е най-доброто, измислено досега, в простатната хирургия

{idkey=1054b0[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fpolezno%2F12319-tulium-lazer-200-vata-e-nai-dobroto-izmisleno-dosega-v-prostatnata-hirurgiya][title=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BC+%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80+200+%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0%2C+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F][desc=]}{cmp_start idkey=906[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fpolezno%2F12319-tulium-lazer-200-vata-e-nai-dobroto-izmisleno-dosega-v-prostatnata-hirurgiya][title=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BC+%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80+200+%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0%2C+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F][desc=]}
Д-р Илия КалчевД-р Илия Калчев, дм е уролог в МЦ "Лейзър Мед". Извършва първата в България операция на простата с лазер през 2009 г. и е специалистът с най-голям опит у нас в областта. Има защитена дисертация на тема лазерна простатна хирургия. Днес  работи с най-мощната и прецизна в света лазерна система за лечение на увеличена простата - Тулиум 200 вата. Преглежда и оперира в трите филиала на "Лейзър Мед" - София, Варна и Стара Загора. В Стара Загора работи в екип с уролога д-р Димитър Радоев.

- Д-р Калчев, какво отличава Тулиум 200 вата от другите лазерни системи?
- Тулиум е най-съвременната технология сред лазерите за простата и логично надгражда възможностите на изобретените преди нея. Базисното й предимство е водещата прецизност при проникване в тъканта - само 0.2 мм. Няма друга лазерна система, която да може да работи в непосредствена близост до капсулата на простатата без да засегне околните й тъкани. Освен това, като всяка друга технология, и тя еволюира - най-вече в мощността. Тулиум 200 вата е последната стъпка в собствената й еволюция след 80, 120 и 150 вата.
Колкото по-мощна е лазерната система, толкова по-бързо протича операцията, а факторът обем на жлезата става все по-маловажен. На практика, с Тулиум 200 вата няма големина на простатата, която да не може да бъде изпарена. "Лейзър Мед" е единственото здравно заведение в България с 3 лазерни системи Тулиум, разположени в София, Варна и Стара Загора.

- Ако мощността ограничава възможностите за изпаряване, как тогава работят лазерите с по-слаба мощност?
- В простатната хирургия има 2 техники - вапоризация (изпаряване) и енуклеация (изрязване). При вапоризацията тъканта на простатата се изпарява милиметър по милиметър и се извежда под формата на газ. При по-нискомощните лазери обаче, хирургът е затруднен да премахне напълно простатата, което рефлектира върху качеството на резултата. Затова често се пристъпва към енуклеация, при която простатата се реже на парчета и се изважда с помощта на допълнителен инструментариум. Което е по-агресивно за съседните органи и тъкани. С Тулиум 200 вата простатата се изпарява напълно при съкратено време под упойка.

- Как диагностицирате състоянието на простатата?
- Придържаме се към световно утвърдените стандарти в диагностиката, включващи международен простатен симптоматичен индекс (IPSS), ултразвуково изследване, кръвен тест ПСА. Ежедневно разчитаме и на високоспециализирани изследвания като урофлоуметрия - тест, който измерва скорост, количество и продължителност на уринирането, както и на видео уродиагностика, с която в напълно амбулаторни условия регистрираме и локализираме всички състояния на простатата, стеснение в пикочния канал, тумор на мехура, простатит, камъни. Специално за камъните разполагаме с последен модел Холмиум лазер, който е 50% по-мощен от предходния модел и е с разширен диапазон от функции: за разбиване на твърди камъни и за разпрашаването им.
В МЦ "Лейзър Мед" - София, Варна и Стара Загора, се провежда ПЪЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПРОСТАТАТА НА ЦЕНАТА НА КОНСУЛТАЦИЯ с включени: консултация с уролог, измерване на обема на простатата, измерване на остатъчна урина, туморен маркер ПСА. Тел. 02 4 760 760; моб. 0899 52 11 01; www.lazermed.bg
"Здравна поща"
{cmp_end}{cmp_comments idkey='906c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fpolezno%2F12319-tulium-lazer-200-vata-e-nai-dobroto-izmisleno-dosega-v-prostatnata-hirurgiya]}{idkey=1054b1[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fpolezno%2F12319-tulium-lazer-200-vata-e-nai-dobroto-izmisleno-dosega-v-prostatnata-hirurgiya][title=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%83%D0%BC+%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80+200+%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%2C+%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B0%2C+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F][desc=]}{idkey='1054c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fpolezno%2F12319-tulium-lazer-200-vata-e-nai-dobroto-izmisleno-dosega-v-prostatnata-hirurgiya]}
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД