Всички лекарства за онкоболните са осигурени

Всички лекарства за онкоболните са осигурениВсички лекарства за онкологичните пациенти са осигурени, тези продукти, които бяха отпаднали от реимбурсния списък на НЗОК няма да липсват, защото са взети необходимите мерки да бъдат върнати в него и ще се доставят след съответните процедури. Това заяви националният консултант по медицинска онкология проф. Асен Дудов.
Той поясни, че остават единствено два продукта, за които все още не разполага с информация – тези лекарства са в областта на онкохематологията и все още не ясно дали е намерен някакъв компенсаторен механизъм за тях.
За да бъде един проект работещ и оптимален, трябва да има осигурено адекватно финансиране. Така проф. Дудов коментира проекта на МЗ за национална здравна карта. Националният консултант подчерта, че всяко отстъпление от сегашните нива на финансиране на онкологичната помощ би означавало единствено, че ще останат да се лекуват или по-малко пациенти, или прилаганото лечение ще бъде с по-ниско качество. Не трябва да се забравя, че по своя характер онкологичните заболявания са тежки и социалнозначими, а повечето пациенти са финансово много затруднени и едно доплащане би било непосилно за тях, обобщи проф. Дудов.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД