С новата здравна карта ще се увеличи броя на медицинските сестри

Милка ВасилеваНе бих казала, че в проекта за Национална здравна карта има съкращения на легла, лични лекари или професионалисти по здравни грижи. Това каза председателят на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Милка Василева. Тя бе част от съвета, одобрил карата, която се очаква днес да бъде публикувана за обществено обсъждане.
Василева отбеляза, че здравната карта е инструмент, чрез който се определят потребностите на българското население от медицински и здравни грижи. По думите й картата ще идентифицира лечебните заведения, в които най-добре могат да се осъществят тези грижи.
В този смисъл ние видяхме, че се обръща особено голямо внимание да се увеличи броят на професионалистите по здравни грижи, така че необходимите здравни грижи за българското население да бъдат извършвани качествено и в срок, каза тя. Според нея това няма как да се случи за един ден затова трябва да има дългосрочен визия. Василева заяви, че трябва да бъде увеличен броят на студените по здравни грижи и да бъде променен спешно начинът на заплащане, за да имат мотивация да останат и да работят в България.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД