Кокаинът минава изцяло в забранителния списък за приложениев медицината

Кокаинът минава изцяло в забранителния списък за приложениев медицинатаПравителството ще сформира работна група с участието на представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Държавна агенция за закрила на детето за набелязване на мерки за превенция, ограничаване и намаляване на употребата на наркотични вещества сред учениците.
Това стана ясно след среща на представителите на Националния съвет по наркотични вещества с ресорния министър д-р Петър Москов.
Целта е да се направи централизирано усилие за създаване на обща методика за измерване на ефективността на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества и възможността за по-бързо и адекватно реагиране спрямо непрекъснато появяващите се нови психоактивни вещества.
На следващото заседание на консултативния орган ще бъде гласуван и съставът на работната група. Съветът прие предложението на проф. Николай Данчев, председател на експертния съвет към НСНВ, кокаинът да мине в изцяло забранителния списък за приложение в хуманната и ветеринарна медицина.
Това означава, че той вече няма да може да бъде използван като локален анестетик.
Освен това, отново по предложение на експертния съвет към НСНВ, под национален контрол ще минат шест нови наркотични вещества.
С тази цел предстои промяна на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
„Здравна поща”, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД