МС прие проекта за промени в Закона за лечебните заведения

МС прие проекта за промени в Закона за лечебните заведенияМинистерски съвет прие проекта за изменение на Закона за лечебните заведения и той поема по своя път към НС. Това съобщи министърът на здравеопазването Петър Москов след редовното заседание на кабинета.
Основната промяна в законопроекта е възможността на НЗОК да избира болниците, с които да сключва договори. Текстовете въвеждат задължителна национална здравна карта за кадрово обезпечаване на системата и за ясна картина на потребностите от болнична и доболнична помощ. Където има излишък или недостиг от инфраструктура и кадри, НЗОК да има възможността и правото да избира по критерий за качество, за комплексност на услугата, гласи основната идея на здравния министър.
Москов посочи, че касата няма да сключва договори с болници, които осигуряват лечението на епизод от национално значимите заболявания, а болниците, сами или в обединения, ще гарантират пред здравната каса, че лекуват в цялост социално важните заболявания.
Даваме задължението на Касата там, където касата определи, че искането за нова болница не отговаря на нуждите, НЗОК да не може да сключи договор с новостроящо се лечебно заведение. Връщаме възможността за приватизация на лечебните заведения, които досега са били в забранителен списък - като НЗОК дава рамката на количеството болници и броя на легла, това дава гаранция за невъзможност за разрастване на база бизнес план, а не нужди, формата на собственост ще се определя при изисквания за най-добро качество, каза Москов. Той уточни, че текстовете за сливане на диспансерите с многопрофилните болници в закона са претърпели промени след общественото обсъждане и дават три варианта. По преценката на комисията по национална здравна карта ще се дава становище с три препоръки - формално юридическо сливане, функционално обединение или консорциум по реда на търговския закон.
Така се гарантира комплексността на лечението. Държавата спира да финансира структури и почва да финансира лечение. Колкото то е по-добро, толкова е по-финансирано, смята министърът.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД