МЗ поема месечната такса на млади лекари с дефицитни специалности

д-р Радислав НаковОт следващия месец Здравното министерство ще поеме месечната такса от 180 лв. на младите лекари, които специализират по дефицитни за страната ни специалности като патология и анестезиология. Този ангажимент пое здравният министър д-р Петър Москов.
За целта ще бъдат отпускани на годишна база по 1 млн. лв. държавни пари. Към момента специализиращите лекари у нас са около 3200. Едва при 297 от тях важи новата наредба за специализации, по силата, на която младите лекари са освободени от месечна такса.
От началото на годината е в сила нова наредба за специализациите, според която младите медици са освободени от месечна такса при специализация. Тя обаче се отнася само за 297-те лекари, които са започнали да специализират тази година. Останалите 3000 плащат, информира младият лекар д-р Радислав Наков от Асоциацията за развитие на медицинската общност.
Специализантите, които са в заварено положение, не виждат никаква промяна. И тази такса от 180 лв., която плащаме всеки месец за нашата специализация, е основният трън. Тя е най-големият ни проблем. Тази такса наистина ни убива, защото не е нормално да си плащаш, за да работиш. Искам да обърна внимание и на нещо друго. Част от нашите колеги бяха принудени от болниците, в които бяха назначени, да подпишат обвързващи трудови договори, които ги задължават да останат 4 или 5 години след завършването на тяхната специализация в същото лечебно заведение, уточни д-р Наков.
В отговор ресорният министър Петър Москов посочи, че ще има сериозни разговори с директорите на болници, които предлагат обвързващи договори на младите лекари. По отношение на таксата от 180 лв., той пое ангажимент от следващия месец тя да падне за лекарите, които специализират в дефицитни за страната ни области.
Това са патолози, инфекционисти, анестезиолози, всички специалисти, които реално липсват. Категоричният ангажимент, който поемаме в следствие на дискусията днес, е, че още от следващия месец ще поемем от името на държавата таксата, която те са длъжни да плащат сега на месечна база, от 180 лв., обеща Москов.
Изчисленията показват, че от следващия месец от такса ще бъдат освободени над 400 млади медици.
По време на форума стана ясно още, че около 50 % от работещите лекари у нас са на възраст между 46 и 60 години, а средната възраст на действащите медицински сестри е 51 години.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД