Държавните служители с увреждания ще имат достъп до надомна работа

Държавните служители с увреждания ще имат достъп до надомна работаДържавните служители с трайни увреждания вече ще имат достъп до надомна работа.
Това предвиждат промени в Закона за държавния служител, подкрепени от всички парламентарни групи в 43-тото Народно събрание. Според депутатите не е проблем чиновниците да извършват задачите си от разстояние.
В мотивите към проекта за изменение в законодателството се посочва, че експертните длъжности в администрацията са свързани с изготвяне на становища, стратегии, концепции, анализи, прогнози, оценки, доклади, с разработването на методологии и методики, които могат да бъдат подготвяни и представяни и от вкъщи.
Основният аргумент на властимащите е, че голяма част от сградите на институциите все още не разполагат с условия за работа за хора със специфични нужди.
Междувременно кризата на пазара за труда за граждани с увреждания се задълбочава - едва 10 на сто от хората с увреждания в у нас имат работа.
Според бизнеса причините се коренят в твърде малкото стимули за наемане. Държавни представители обаче смятат, че бизнесът винаги намира оправдание да откаже да вземе на работа човек с увреждане.
В т.нар. специализирани кооперации (предприятия на хора с увреждания) са заети в момента не повече от 3-4 хил. души, докато преди 25 години са били заети над 50-55 хора с такива проблеми.
Бизнесът и сега не спазва записаното в закона минимум 4% от персонала да са хора с увреждания.
В малките български фирми с преобладаващо наети до 10 души това предписание доказано не работи.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД