Фармацевтичният съюз напомни: Лекарски предписания изпълняват само магистър-фармацевти

Лекарски предписания изпълняват само магистър-фармацевтиВъв връзка със случая на грешка при отпускане на лекарствен продукт по лекарско предписание на 6-месечно бебе в Кюстендил, Българският фармацевтичен съюз (БФС) като единствената законово представена съсловна организация на магистър-фармацевтите в България напомня, че според Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина единствено и само магистър-фармацевти имат право да изпълняват лекарски предписания. Ето защо БФС категорично се обявява против всички форми на неспазване и нарушаване на законовите изисквания, професионални норми и стандарти за добра фармацевтична практика.
Всеки пациент има право да поиска от обслужващия го в аптеката да се легитимира като магистър-фармацевт, а служителите в аптеката са длъжни да носят на видно място табелка с имената, длъжността и образователно-квалификационната степен. Поименна справка за статута на всеки магистър-фармацевт може да бъде направена на сайта на БФС (www.bphu.bg). На него е публикуван публичен електронен регистър, в който пациентите могат да проверят правоспособността и правото да практикува професията на всеки магистър-фармацевт.
БФС от години работи активно по инициативи и политики за пресичане на порочните практики, осигуряване на качествена фармацевтична грижа и предпазване на пациентите от непрофесионалисти, които могат да застрашат здравето им. За съжаление в конкретния случай става дума за нерегламентирано отпускане на лекарствен продукт по лекарско предписание от помощник-фармацевт, за което БФС е поискал извършването на проверки от отговорните институции.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД