Каква е съвременната диагностика на „френската болест“?

Каква е съвременната диагностика на „френската болест“?Диагностичното уточняване на болестта е изключително трудно и затова човек трябва да се подготви за провеждане на някои серии от лабораторни тестове. В съвременния свят най-лесно е приложението на кръвните изследвания, с които се доказва болестта. Проблемът обаче е, че този тип диагностика много често дава фалшиви резултати, което налага тяхното повторно извършване. Също така е възможно наблюдаването на биологичен материал под микроскоп, където се търсят бактериите на сифилиса.
Кръвните методи за изследване и доказване на болестта се делят на две основни групи. Те носят името на бактерията, причиняваща сифилис – treponema pallidum. В този ред на логиката, изследванията се групират в две – трепонемални и нетрепонемални.
Първоначално в процеса на диагностика винаги се прилагат нетрепонемалните, които включват изследване за няколко вида венерически болести и бърз реагинов тест.
Заради повишения брой фалшиво-положителни резултати за френската болест, често специалистите се принуждават да назначат и конкретен трепонемален метод за диагностично изследване. Такива са TPHA – трепонема палидум частичен аглутационен тест и FTA-Abs.- тест на абсорбираната имунофлуоресценция.
Често нетрепонемалните методи водят до грешки, тъй като са особено чувствителни към активни вирусни инфекции в момента на провеждане на изследването - варицела, морбили, туберкулоза, грип, ендокардит, болести на съединителната тъкан и бременност.
Времето, което е необходимо за верифициране на диагнозата, е период от няколко дни от момента на взимане на кръвната проба, но за пълното развитие на инфекцията след съмнителния полов акт са необходими между две и шест седмици. В третичната си форма, когато се развива невросифилис, меродавно за диагнозата е откриването на левкоцитопения, с лимфоцитопения и хиперпротеинемия в ликворна проба от гръбначно-мозъчното пространство, при положение, че вече е доказана полово-предаваната инфекция в пациента.
През 1936 г. в продължение на две години, се провежда много активна кампания за борбата със сифилис. Въпреки усилията тогава и до ден днешен броят на заболелите нараства непрекъснато. Надсловът на кампанията е гласял: „Срамът и страхът могат да разрушат бъдещето Ви! Направете си тест!“.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД