Предлагат новозавършили медици да могат да работят като джипита

Предлагат новозавършили медици да могат да работят като джипитаНовозавършилите студенти по медицина ще могат да работят като общопракикуващи лекари веднага след дипломирането си. Такава промяна в законодателството ще бъде разгледана на следващото заседание на парламентарната здравна комисия. Нейният председател д-р Нигяр Джафер съобщи, че се обмисля да се разреши на младите доктори да откриват практики там, където има незаети места, още преди да са записали специализация. Те обаче ще трябва да започнат да специализират до една година след своето завършване, ако желаят да работят като семейни лекари. Д-р Джафер отбеляза, че не може при сегашната ситуация с липса на лекари новозавършилите да се ограничават да работят.
Предлаганото нововъведение в законодателството ще бъде разгледано в рамките на подготвените от МЗ промени в Закона за здравето и Закона за лечебните заведения, с които се удължава срокът, в който личните лекари, които нямат специалност, трябва да придобият такава. Промените бяха внесени за разглеждане в Народното събрание на 13 май.
Д-р Джафер коментира, че забавянето на промените в Закона за здравето и Закона за лечебните заведения няма да попречи на лекарите без придобита специалност да работят след 1 юни 2014 г. Ще обсъдим с юристите въпроса по какъв начин да се регламентира работата им, но няма да има никакви проблеми, свързани с личните лекари, още по-малко с обслужването на пациентите, които са ги избрали, каза тя. Депутатът също така припомни, че с промените се предлага срокът за придобиване на специалност да се удължи с 1 година, а записалите специализация през този период да могат да работят още 5 години, докато придобият специалност.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД