Въвеждат изпит по етика за медицинските сестри

Въвеждат изпит по етика за медицинските сестриСтоличният Медицински университет въвежда устен изпит по етика за бъдещите медицински сестри. Това съобщават от учебното заведение. Такава практика вече има и в Медицински университет, Пловдив.
Събеседването има за цел да пресее кандидатите, като се оценят езиковите умения, грамотността, общата и гражданската култура на кандидатите да учат за медицински сестри и акушерки.
На изпита те ще бъдат оценявани от тричленна комисия от колежа "Йорданка Филаретова".

Младежите ще трябва да напишат и мотивационен текст, в който да опишат защо са избрали да бъдат здравни работници.
Кандидатите могат да се подготвят за препитването от учебниците по етика от гимназията. Едновременно отпада досегашният изпит по „малка биология”.
Медицинският университет ще увеличи приема си с 10 души до 70 в специалност „Фармация”.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД