При травми в главата веднага търсете специализирана помощ

При травми в главата веднага търсете специализирана помощ В битови условия особено често се срещат травмите на главата, шията или гърба. Травмите на главата често са обвързани с някои леки неврологични отклонения, като замаяност и леко главоболие, но може да са обвързани с тежка загуба на съзнание и нарушения в основните жизнени функции на организма, поради важните центрове за дишане и сърдечна дейност в мозъка.
Травмите на шията и гърба често са свързани с временна неспособност за движение в крайник или са примесени с болков синдром и леко ограничение на движението в дадената област.
При всички случаи е необходима консултация с лекар специалист.
Основни стъпки за поведение при травми в тези зони до пристигането на медицински екип.
Сред основните стъпки за поведение при такъв род пострадали близки или непознати хора е да се уверите, че пострадалите имат трите най-важни показателя - съзнание, пулс и дишане. Това се осъществява посредством регулярни въпроси относно индивидуалността на пострадалия. Задават се въпроси от рода на - как се казвате, къде се намирате, знаете ли какво се случи и други.
Ако е невъзможно да се извърши словесен контакт, трябва да се извърши проверка на жизнените функции. При възрастни хора това се осъществява посредством натиск в шийната вдлъбнатина, за да се отчете пулсация на сънната артерия и натиск върху лъчевия канал до китката за проверка на пулс в периферните артерии. При бебета и малки деца се проверява сърдечната честота посредством натиск върху вътрешната зона на мишницата. Ако е налице такъв, то трябва да се провери дишането. Поставете ухото си до устата на болния, за да усетите дали има дихателна дейност. Важно е да се знае, че не трябва да се доверявате на движенията в гръдния кош, които невинаги са обвързани с дишане, а могат да бъдат гърчови прояви или напъни за вдишване, ако то е нарушено по някакъв начин.
Ако липсват жизнените показателни функции на човешкия организъм, трябва да се започне моментална дихателна и сърдечна реанимация, докато пристигне екип на спешна медицинска помощ.
При травми в главата веднага търсете специализирана помощ В условията на тези травми трябва да поместите болния и да го поставите в хоризонтално положение на тялото. Специалистите съветват поведението на околните трябва да бъде такова, че да подсигурява абсолютна неподвижност на главата, крайниците и тялото, където евентуално може да бъде настъпилата увреда. Те препоръчват да се положи тялото в хоризонтално положение и главата да се фиксира с крака, свити в колената на указващия помощ, а тялото да се притисне в рамената с ръце, за да се  осигури пълна неподвижност на пострадалия до пристигане на медицински екип.
Основни симптоми при травма на главата
При травмите на главата се срещат както най-стандартните симптоми така и други, които са скрити, но трябва да се открият. Рани по главата на мястото на нанесената травма често са най-видимият белег за настъпило травматично увреждане над черепа. При закритите травми може да се открие подутина или натъртване в окосмената част на черепа, които са силно болезнени при натиск.
Понякога при травми на главата може да се засегне основата на черепа. Тогава се срещат специфичните симптоми за кървене от носа, ушите и устата, независимо че няма директен травматогенен причинител за това върху тях.
Сред най-често срещаните симптоми при травма на главата са главоболието, промените в умственото състояние, придружени с гадене или повръщане. Понякога се срещат зрителни нарушения, забавен говор и неправилен пулс на централната сънна артерия.
Крайната форма на усложнения при травми на главата е изпадане в безсъзнание. Количествените и качествените нарушения на съзнанието подсказват за настъпила вътречерепна травма, която има основни последствия за инхибиране на основните жизнени функции в човешкия организъм. В условията на тази клинична картина, специалистите съветват да се повика незабавно екип на спешна медицинска помощ и да се поддържа тялото обездвижено. Ако е необходимо, трябва да бъде приложена и сърдечно-дихателна реанимация.
Най-честите симптоми при травми на шията и гърба
Най-често срещаните симптоми, които ангажират вниманието на околните, са болка в мястото на травматичното увреждане, гърчови промени с тръпнене в ръцете или краката, както и пълна неподвижност и невъзможност за движение над крайниците. Специалистите съветват тялото на пострадалия да се поддържа абсолютно неподвижно, особено в мястото на положената травма, до пристигане на медицински екип.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД