Д-р Надежда Бамбова, стоматолог: Флуоридният лак е най-ефективната превантивна защита срещу кариес

Д-р Надежда БамбоваКариесът на зъбите е разпространено заболяване при децата и възрастните, затова профилактиката му е водещо направление в съвременната стоматология. Независимо от важността на хигиената на устната кухина и здравословното хранене, върху повлияването на кариеса на зъбите главна роля оказват флуоридите, ефективността и безопасността на които е потвърдена със 70-годишен практически опит, обяснява д-р Надежда Бамбома, стоматолог в Стара Загора.
Флуоридите с малка концентрация се използват в състава на профилактичните зъбни пасти и изплакващите води за уста за ежедневна употреба, но те не обезпечават пълна защита
при лица с висок риск на развитие на кариес. Днес е актуално използването на професионални локално действащи средства (разтвори, гелове, лакове) с висока концентрация на флуориди, които се нанасят периодически на зъбите и обезпечават продължителна защита от кариесогенните фактори. Сред професионалните флуориди в профилактиката на кариеса и лечението на началните кариозни поражения най-ефективен е флуоридния лак, който се задържа върху зъбите значително по-дълго, отколкото разтворите или геловете, лесно се дозира и не представлява заплаха за случайно поглъщане. В профилактиката на кариеса в различните области на зъба флуоридния лак отстъпва единствено на силантите.
Първият флуориден лак е бил разработен в Германия през 1964 г., сега се предлага под търговското название Colgate Duraphat , широко използвано в Европа и Канада от 1970 г. В днешно време се предлага голямо количество на различни флуоридни лакове, но Colgate Duraphat продължава да заема първо място по честота на използване, казва д-р Бамбова.
Използването на флуоридния лак се явява водеща мярка при професионалната профилактика на кариеса, одобрена от Световната федерация на стоматолозите, националните стоматологически асоциации на повечето страни, включена е в общинските профилактични програми за деца и възрастни. Нанасянето на лака Colgate Duraphat на зъбите обезпечава продължителен контакт на флуорида с емайла и бавно отделяне на F-съдържанието, коeто се увеличава със 77% повече, отколкото след използването на разтвор или гел, съдържащи флуорид. На повърхността и в дълбочина на емайла се образува вещество, подобно на калциев флуорид, което се запазва няколко месеца и обезпечава забавяне и пълно прекратяване на деминерализацията, активното протичане на реминерализация и възстановяване на емайла. Затова е целесъобразно използването на флуоридни лакове не само с цел профилактика, но и в комплекса на лечение на кариеса на емайла.
Клиническите изследвания, проведени през последните 45 години, са показали съществена редукция на кариеса на зъбите при децата и възрастните в резултат на използване флуоридния лак - намаляване със 76% дълбочината на огнищата на деминерализация на емайла, забавяне на развитие на вторичния кариеса след пломбиране с композит.
Безопасността на използването на флуоридните лакове е един от най-важните аспекти на профилактическите програми. Установено е, че при децата и възрастните при съблюдаване на препоръките за доза и честота за нанасяне на флуоридния лак, няма странични действия. Няма съобщения за остро токсично действие. Рискът от развитие на флуороза при използването флуоридния лак е минимален.
В продължение на десетилетия ние вярвахме, че флуорът в малки дози не причинява вредни ефекти върху здравето. Все повече учени обаче поставят под въпрос полезността от флуорирането, дори и в малки количества. Отдавна е известно, че прекомерен прием на флуорид причинява тежки токсични ефекти - развитие на зъбна флуороза. Непрекъснато поглъщане на флуор може да доведе до тежка и трайна деформация на костите и ставите, до т.нар. скелетната флуороза. Следващият етап е калциране и втвърдяване на костите, което в крайна сметка може да увреди трайно гръбначния стълб , големите стави, мускулите и нервната система. Затова е от изключителна важност превенцията, която трябва да се осъществява с най-подходящите и осигуряващи продължителна защита средства, казва д-р Бамбова.
"Здравна поща", Мадлен ПЕEВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД