Стартира кампания в помощ на 10 000 диабетици

Стартира кампания в помощ на 10 000 диабетициБлизо 10 000 диабетици с тип 2 на заболяването ще бъдат включени в едногодишна програма за подобряване на достъпа до изследване на гликиран хемоглобин. Тя е инициирана от Националната пациентска организация с подкрепата на Българското дружество по ендокринология. До момента над 70 ендокринолози от цялата страна са изявили желание да участват доброволно в кампанията, която ще продължи до края на март 2015 г. Това съобщи д-р Станимир Хасърджиев, председател на НПО.
При сега действащата система НЗОК реимбурсира само 2 измервания на гликиран хемоглобин през годината на пациенти с диабет тип 2, докато утвърдените световни гайдлайни поставят изискване за контрол на този параметър поне 3 пъти в годината при тези болни.

Допълнителното трето измерване първоначално ще обхване пациенти от големите градове на страната – София с Банкя, Пловдив, Стара Загора, Варна, но постепенно контингентът ще бъде разширен с диабетици от Велико Търново, Горна Оряховица и други, съобщи още д-р Хасърджиев.
По време на пресконференцията специалисти ендокринолози припомниха, че гликираният хемоглобин е изключително точен параметър за дълготраен контрол на болестта, който дава ясна представа за средното ниво на кръвната захар 4 месеца назад и ориентира лекаря възможно най-пълно. Знае се, че покачването на гликирания хемоглобин дори с 1% увеличава риска от развитие на усложнения на диабетното заболяване с 21% и в частност – на съдови усложнения с 37%, посочи ендокринологът д-р Кети Канджикова. Подобряването на кръвнозахарните нива намалява риска от развитие на очни усложнения с 21%, а така също редуцира риска от ранно развитие на бъбречна недостатъчност с 33%, допълни още д-р Канджикова. Тя подчерта необходимостта от засилено внимание към предиабета и към ранната диагностика на захарния диабет тип 2, тъй като през последните години се наблюдава ясно изразена тенденция болестта да засяга все по-млади хора, в това число и деца във възрастовата група 5-7 години, които най-често са с рискови фактори като затлъстяване например.
На пресконференция бе представена и най-новата национална пациентска организация на диабетици – Асоциация „Диабет тип 2” с председател Вяра Врагова.
По приблизителни данни на Дружеството на ендокринолозите вероятният брой на болните от диабет тип 2 у нас е около 600 хиляди. Над 290 хиляди са в предиабетно състояние, а поне 150 хиляди са недиагностицирани. Притеснителен факт според специалистите е, че 50% от диабетиците не са наясно с целите на лечението и не посещават редовно ендокринолог.
Имената и контактите на ендокринолозите, участващи в откритата кампания за измерване на гликирания хемоглобин могат да бъдат намерени в сайта на НПО www.npo.bg.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД