Нова електронна услуга за българските лекари

zp-elНационалната здравноосигурителна каса и Националният осигурителен институт въведоха нова електронна услуга за лекарите в страната, съобщиха от пресцентъра на касата.
На 24 февруари тази година между двете институции е било подписано споразумение, което предоставя на лекарите, зъболекарите и лечебните заведения, сключили договор със здравната каса за оказване на извънболнична медицинска помощ възможност да ползват електронна услуга за проверка на упражнено право на пенсия от техните пациенти.
Достъпът до услугата ще се извършва единствено чрез адаптирания медицински програмен продукт, ползван от договорния партньор.
Изпълнителите на извънболнична медицинска помощ, които желаят да ползват услугата, следва да подадат заявление до НЗОК, съгласно обявен на интернет страницата й образец.
Подадените заявления се проверяват и обобщават от районните здравноосигурителни каси и данните от тях се изпращат в Централното управление на касата.
Оттам те ще се изпращат седмично към осигурителния институт.
Всеки договорен партньор ще има уникален код за достъп до електронната услуга, който ще се изпраща на изпълнителите на извънболничната медицинска помощ по електронен път, подписан с електронен подпис на заявения от тях електронен адрес.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД