Болестите на старостта и можем ли да бъдем себе си и след 80

{idkey=9007b0[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Flyubopitno%2F9179-bolestite-na-starostta-i-mozhem-li-da-badem-sebe-si-i-sled-80][title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%B0+%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5+%D1%81%D0%B8+%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4+80][desc=]}{cmp_start idkey=2716[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Flyubopitno%2F9179-bolestite-na-starostta-i-mozhem-li-da-badem-sebe-si-i-sled-80][title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%B0+%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5+%D1%81%D0%B8+%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4+80][desc=]}
Болестите на старостта и можем ли да бъдем себе си и след 8035,6 млн. стари хора по света страдат от деменция, 26,6 млн. - от Алхаймер, 4% - от Паркинсон. Много от възрастните и близките им си задават въпроса как да отличат старческите изменения в характера от тежкия медицински проблем.
Като всеки друг орган човешкия мозък има своя "срок за експлоатация". До 20-годишна възраст способността да възприемаш и помниш информация непрекъснато нараства. От 20 до 30 години е пикът на интелектуалните възможности. След 30-годишна възраст започва постепенно бавно отслабване на мозъчните функции.
У възрастните хора около 65-70 години, се наблюдава рязко засилване на отрицателните черти на характера - свадливост, прекомерна критичност, обидчивост, мнителност, назидателност, незачитане на чуждото достойнство и мнение, стигащи до грубост и т.н.
На мозъчната активност влияят много фактори, които могат да изострят старческите симптоми значително по-скоро - прекомерната употреба на алкохол, работа с вредни вещества, травми на главата, операции с пълна упойка, дългогодишно постоянно изтощение от работа в стрес. И всичко това дори без да добавяме болестите, разрушаващи интелекта като инсулт, невродегенеративни заболявания, онкологични заболявания, атеросклероза. В психиатрията съществуват няколко специални гериатрични (старчески) диагнози: сенилна психоза, сенилна деменция (старческо изтощение), сенилна депресия.
Болестта на Алцхаймер е прогресираща деменция. Започва със забравяне, леко снижение на интелекта, нарушения на ориентацията във време и пространство. В крайна фаза болният губи говора си, паметта си и повечето си навици. Засяга основно хора след 65 г.
Паркинсонът, или треперливия паралич, най-напред поразява двигателните способности. Започва обикновено от едната ръка, после двете, нарушава се позата на тялото и координацията на движението. Следват нарушения в психиката. Заболяването може да започне още около 55 г. въэраст.
Болестта на Пик - прогресираща атрофия на кората на главния мозък поразява най-често между 40 и 50 години. В зависимост от мястото на пораженията човек може да стане безволев, затворен, неспонтанен или обратно - груб, хиперсексуален, появяват се вредни привички, нетипични до момента, после настъпват нарушения на паметта и ориентацията.
Но остаряването далеч не е само страшна перспектива. По данни на статистиката половината възрастни хора съхраняват интелекта си непроменен до 80 и повече години.
Ако нямате фамилна обремененост за изброените по-голе заболявания, при напредване на годините просто трябва да обърнете внимание на храненето, физическите занимания, интелектуалните занимания...
Храната трябва да включва повече антиоксиданти, ядки - особено орехови, морски продукти, млечни с жива бактерия, червено вино до 50-100 г. дневно, а месото да не е част от всяко ядене или поне да е малка част.
Задължителни са физическите усилия, защото те повишават кислорода в кръвта. Ако не можете да си измислите работа, свързана с физическо усилие, задължителни са ежедневната гимнастика и разходка - колкото по-дълги, по-добре. В останалото време препоръчителните занимания са шиене, бродиране, рисуване, конструиране, работа с клавиатура..., всичко действащо на фината моторика, която пък от своя страна кара мозъка да работи. Запазените съпружески взъимоотношения запазват мозъка особено добре чрез действието на хормони и ендорфини.
Изолация на възрастния човек води до скъсване на връзката му с реалността и депресия. Нужно е да има свои занимания, познати, да се грижи за внуци или поне за домашен любимец.
Доказано е, че по-дълго живеят хората с интелект над средния, ако не са засегнати от тежки болести, разбира се. Това се дължи на по-дълго запазените мозъчни функции заради повишен интерес към света, технологиите, четене, творчество. Полезни са игри като шах и домино и всякакви логически игри на компютъра, а също занимания с музика, пеене, учене на изуст на стихове, учене на език и др.
"Здравна поща", i
{cmp_end}{cmp_comments idkey='2716c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Flyubopitno%2F9179-bolestite-na-starostta-i-mozhem-li-da-badem-sebe-si-i-sled-80]}{idkey=9007b1[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Flyubopitno%2F9179-bolestite-na-starostta-i-mozhem-li-da-badem-sebe-si-i-sled-80][title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0+%D0%B8+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC+%D0%BB%D0%B8+%D0%B4%D0%B0+%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%BC+%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5+%D1%81%D0%B8+%D0%B8+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4+80][desc=]}{idkey='9007c'[url=http%3A%2F%2Fwww.zdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Flyubopitno%2F9179-bolestite-na-starostta-i-mozhem-li-da-badem-sebe-si-i-sled-80]}

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД