Хоровото пеене е полезно

Хоровото пеене е полезноПри хоровото пеене биенето на сърцето на всеки един от певците се синхронизира с останалите, тоест пулсът им се увеличава и намалява в унисон. До този извод стигат учени от Германия.
В изследователския проект те се опитват да открият ролята на музиката върху тялото и здравето на всеки човек по отделно, но и в група.
В проучването взимат участие 15 души, на 18-годишна възраст. Те са разделени в три отделни хорови групи. Първата група извършва моторно бръмчене, втората пее шведския химн, а третата - бавна молитвена песен.
Изследователите проследяват сърдечния ритъм на всеки един от членовете в трите отделни хорови формации.
Резултатите показват, че мелодията и формата на музиката, която изпълняват доброволците има пряка връзка със сърдечната им дейност. Хоровото пеене има синхронизиращ ефект относно пулса на всеки един от членовете, коментират изследователите.
Пеенето активизира блуждаещия нерв, който е отговорен за емоциите и общуването с околните. Той оказва и влияние върху вокалния тембър. Активирането му намалява сърдечната честота, което забавя ритъма на сърцето, обясняват учените.
Песните с дълги фрази, които се изпълняват предимно в хоровите формации, имат положителен ефект за здравето, подобно на дихателните упражнения в йога практиката.
Изследователите са убедени в положителните ефекти на хоровото пеене върху здравето и се надяват на допълнителни проучвания в тази насока.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД