Странните психични отклонения: Да чуваш вкуса или да си убеден, че си мъртъв...

Странните психични отклонения: Да чуваш вкуса или да си убеден, че си мъртъв...Чуждоакцентски синдром
След като претърпят тежка травма на главата, пациентите изведнъж започват да говорят с чужд акцент.
Заболяване на “фантомния” крайник
Наблюдава се при пациенти, които са изгубили крайник. Те са убедени, че изпитват болка, дискомфорт, сърбеж и други сетивни усещания в него.
Психоза “Вендиго”
При това заболяване болните изпитват силно желание да се хранят с човешка плът. Независимо че не изпитват глад или около тях има изобилие от друга храна, те пак имат влечение към канибализъм.
Синестезия
Неврологично заболяване, при което има “грешка” в разбирането на сетивата. Иначе казано, можете да чуете вкуса и да надушите звука.
Трискайдекафобия
Болните изпитват панически страх от числото 13.
Синдром “Алиса в Страната на чудесата”
Пациентите изпитват объркано чувство за време, пространство и разположение на тялото.
Синдром “Стендал”
Силен световъртеж, объркване, предизвикани от картини или исторически факти.
“Капгра” заблуда
Болните са напълно убедени, че в семейството им или сред приятелите им се е внедрил измамник, които изглежда досущ като техния роднина, но всъщност не е той.
Синдром на “Котард”
Болните са убедени, че вече са мъртви.
Синдром на Йерусалим
Засяга хора след посещението им в Йерусалим. Обикновено са впечатлени до такава степен, че започват да страдат от заблуди. Често смятат себе си за въплъщение на Христос или на други библейски личности.
“Здравна поща”, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД