Полът на детето може да се избира, но само в няколко държави

Полът на детето може да се избира, но само в няколко държавиСлед бурното развитие на ултразвуковата диагностика в края на 60-те години на миналия век, родителите вече биха могли да научават пола на детето си с почти 100% сигурност при ехографско изследване. В днешно време дори има възможност двойката не само да разбере пола на бебето преди раждане, но и да определи какъв да бъде той. С напредването на научните изследвания в областта на репродуктивната медицина това стана възможно не само на теория.
Мъжът играе решаващата роля при дефинирането на пола на детето. Това зависи от сперматозоида, който опложда яйцеклетката. Разликата идва от там, че 50% от мъжките полови клетки са носители на една X хромозома и 50% на Y хромозома. Ако яйцеклетката се оплоди от сперматозоид с  една X хромозома се развива момиче, а при втория вариант съответно детето е от мъжки пол. В началните етапи на развитието си мъжкият и женският ембрион не се различават. В края на втория месец от бременността започва оформянето на половите органи. Разликата би могла да се визуализира ехографски едва в 15-16 седмица, което не дава 100% сигурност съпоставено спрямо определянето на пола чрез доста по-информативни методи като амниоцентеза - изследване на околополодната течност или хорионбиопсия - изследване на тъканта, от която произлиза плацентата.
Американски изследователи са разработили апарат, който може да разделя X- от Y- хромозомите. Сперматозоиди с X-хромозома при бозайниците съдържа три до четири процента повече дезоксирибонуклеинова киселина ДНК, отколкото тези с Y-хромозома. Учените оцветяват молекулата на ДНК, която е носител на наследствената информация, с флуоресцентни багрила и след това посредством лазер сортират сперматозоидите според съдържанието на ДНК.
В първите десет години от създаването на този апарат той се е ползвал само в областта на животновъдството, след което са направени изследвания с човешки сперматозоиди. Мъжките полови клетки, носители на X-хромозома се разпознават с 93% сигурност. Сперматозоиди с една Y хромозома от своя страна се сортират от машината с 73% сигурност. Този метод е доста скъп и е разрешен да се използва при хора единствено в няколко държави по света. Съображенията са преди всичко от морално-етично естество.
В България не е разрешено разделянето на мъжките половите клетки според носителството на определени хромозоми. В някои европейски държави е разрешена селекцията на сперматозоидите при наследствени заболявания, които са полово свързани. Например хемофилията е заболяване, което се предава от жените, но боледуват само мъже. Друга болест, която би могла да бъде избегната, прилагайки този метод, е мускулна дистрофия тип Дюшен, която представлява нервномускулна болест, унаследяваща се по X-свързан рецесивен начин.
Законите по отнешение на възможността за избор на пол на собстеното дете са строги, тъй като по този начин би могло да се стигне до нарушаване на демографското равновесие.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД