Седем милиарда души и ти

Кой точно по ред от цялото човечество си бил, когато си се родил?
Седем милиарда души и тиНаселението на Земята вече надмина 7 миларда. След като човечеството е нараствало много бавно през своята история, през последните 50 години, то е увеличило с 50 процента своята численост. Къде се вписвате вие в тази безкрайна върволица?
В препратката се отватя поле с три празни квадратчета, където трябва да попълните своята дата, месец и година на раждане. Изчисленията показват кой точно по ред сте били от настоящите 7 милиарда на Замята и колко миларда души са живели преди вас. (http://www.bbc.co.uk/news/world-15391515)
"Здравна поща", Габриела КАЧЕШМАРОВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД