СПИН-ът изчезва до 2 години?

СПИН-ът изчезва до 2 години?Генералният секретар на ООН Бан Ки-мун заяви, че целите на ООН за спиране на разпространението на СПИН и за преобръщане на тенденцията в ръста на заразите ще бъдат постигнати до 2015 г..
Пред Общото събрание на ООН Бан подчерта, обаче, че въпреки значимия прогрес постигнат в тази насока, трябва да се положат повече усилия за борба с разпространението на СПИН в районите, в които случаите на зараза са най-много.
Той предупреди, че за това ще са необходими допълнителни средства.
Бан изтъкна, че над 56 страни са стабилизирали разпространението на СПИН и са преобърнали тенденцията във връзка с процента на новите зарази.
Бан Ки-мун посочи, че над половината от заразените от страните с ниски и средни доходи получават съответното лечение, но добави, че антиретровирусната терапия трябва да бъде разширена.
„Здравна поща”, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД