Жените мислят по-бързо

Жените мислят по-бързоСтруктурите на мозъка и функционирането им при мъжа се различават от тези при жената. Различията обаче колкото ни противопоставят, толкова и ни събират, защото, въпреки че стигаме до решение по различен път, крайният продукт се оказва един и същ. Например, при говорене в лявото полукълбо на мозъка на мъжа се активизира специфична зона, докато при жените се „включват“ няколко различни центъра и в двете полукълба.
За да се стигне до решението на една и съща задача, при двата пола се преминава през различни неврални пътища.
Това донякъде обяснява защо мъжете са по-добри в ориентирането в пространството и разположението на предметите, а жените владеят положението при словесните тестове – просто съответните неврални пътища са по-къси при едните или другите.
Определянето на специфични дейности според пола би било лесно, но трябва да се предвиди и фактът, че мозъкът на мъжа съдържа 6.5 пъти повече сиво вещество, а жената - 10 пъти повече бяло.
Това обяснява защо, въпреки че „мисълта“ на жената се формира по заобиколен път, тя стига по-скоро до решение понякога - бялото вещество съдържа повече невронни връзки, което гарантира по-бързото предаване на сигналите между мозъчните центрове. Така, че бялото в повече, компенсира сивото в повече, в този случай.
Освен, че сивото вещество при мъжа е повече, неговият мозък е и малко по-голям. Тези различия в структурата и обема на мозъка между половете обаче, явно не оказват особено влияние върху степента на интелигентност, което се доказва от редица научни проучвания – средното IQ на мъжете и жените е едно и също.
Според специалистите особеностите в дейността на мозъка при двата пола се моделират от различните фактори на средата, както и от отговорностите, към които се приучават момичетата и момчетата от най-ранно детство.
Според психолога Сандра Уителсън обаче ние се раждаме с вече структуриран мозък. Теорията си тя подкрепя с данните от изследвания на мозъка на Айнщайн. По думите й именно уникалната структура на мозъка на гения, а не факторите на средата и социума, стоят в основата на невероятния му ум.
Подобна теория обаче не може да е основание за дискриминиране по пол при изявите в определени дейности. Вярно е, че жените са по-слаби в математиката и физиката, но това по-скоро се дължи на факта, че различните способности при момичетата и момчета се показват в различна възраст.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД