Ново поколение лещи помага на далтонисти

Тест за цветно зрениеЦветната слепота или дисхроматопсия е дефект на човешкото зрение, който се изразява в неспособността да се разграничават определени или всички цветове. Понякога на български като синоним се използва думата далтонизъм, въпреки че всъщност терминът означава точно определен вид цветна слепота по отношение на червения цвят. Неспособността за разпознаване на цветовете може да бъде вродена или придобита в следствие на заболявания на зрителния нерв, като тя може да бъде пълна или частична.
Вродената цветна слепота е нелечима и засяга някои жени и един на всеки десет мъже.
Новите лещи са разработени от американски институт за иновативни изобретения, с цел да помогнат на медиците в забелязването на синини и вени по човешкото тяло, които не могат да бъдат различени дори от човек с нормално цветно зрение. Тестовете направени с новите лещи засега потвърждават, че те помагат за разпознаването на зелените и червените цветове. Въпреки това, те не могат да се ползват от шофьори, защото намаляват способността за разпознаване на жълтите и сините цветове.
Според невробиолозите, автори на откритието, човешкото цветно зрение в пъти превъзхожда това на другите бозайници. Това позволява да различаваме цветните сигнали на кожата - изчервявания, прибледнявания, прижълтявания, които често са важни за разпознаване на определени симптоми. Затова и филтрите на новата леща са съзадени, за да помагат там, където са дефицитите при възприятието на червените и зелените цветове.
“Здравна поща”, Габриела КАЧЕШМАРОВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД