Правят карта на човешкия метаболизъм

Правят карта на човешкия метаболизъмИнтересува ли ви какъв точно е пътят, по който започват заболяванията. Възможно е съвсем скоро изследователите да покажат човешкото тяло като карта в Google maps. Това ще стане чрез интерактивен инструмент, който позволява с приближаване и проследяване на пътя да бъде обстойно разглеждано развитието на някои от най-страшните заболявания. И ще прилича на проследяване на маршрут в интерактивния навигатор Google maps.
Международната група от експерти успешно е създала разбираема карта на човешкия метаболизъм, наречена Recon 2. Тя детайлно разкрива как човешкият организъм преработва хранителните вещества в енергия, как групира всички хормони, протеини и ензими, необходими за нормалното ежедневно функциониране на клетките и тъканите. Новата карта разкрива последователно как всички те взаимодействат помежду си.
Чрез сглобяването на пътя, по който гените и техните продукти си взаимодействат през системите на човешкия организъм, учените се надяват да обяснят мистериозните причини за появата и развитието на някои заболявания.
"Здравна поща", превод: Габриела КАЧЕШМАРОВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД