В съня нищо не ни се струва абсурдно

В съня нищо не ни се струва абсурдноНевролозите смятат, че сънят е вид творческа самоизява. Той е необходим за мозъка като освобождаване от дневните грижи и стереотипи. В съня всичко е възможно. Дори и най-странните положения не ни се струват абсурдни.
Освен това сънят може да подскаже решение, да посочи изход. В него се проявяват многобройни информации, "складирани" в мозъка. По един подсъзнателен начин те се свързват помежду си и сами довеждат до логични заключения, използвайки данни, които обикновено убягват на съзнанието.
В психоанализата е прието да се смята, че сънищата са гласът на несъзнателното.
Човешкият организъм е устроен така, че ако посланието е важно, то непременно се запомня. Когато то е изключително важно, се повтаря няколко пъти. Това не е предвиждане, а подсъзнателно разбиране на положението.
Сънищата може да отразяват и симптомите на някакво заболяване - организмът превръща телесните усещания за по-голяма нагледност във видими образи.
Ако сънувате, че са ви затворили, твърде възможно е да не ви достига кислород. Тягостните, безнадеждни сънища може да са образи на проблеми със сърцето или на хипертония.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД