Кое пречи на "шофьора" на паметта?

Кое пречи на "шофьора" на паметта?Работната памет включва съзнателна обработка и управление на информацията, необходима за изпълняване на ежедневните ни задължения, вземането на решения, ориентиране в непознато място, оценка на ситуация, използване на език и т.н. Описват я като "шофьора" на паметта.
Нови проучвания оценяват как работната памет се повлиява от възрастта, настроението и най-вече от съня. С напредване на възрастта работната памет отслабва, но има и други фактори, които й повлияват – настроението и съня.
Учени от няколко университета в САЩ в общо проучване разглеждат как депресията и липсата на сън или липсата на качествен сън повлиява работната памет в качествен и количествен аспект. Екипът разглежда дали факторите, повлияващи работната памет, имат индивидуално влияние или са свързани помежду си.
В проучването вземат участие 110 студенти. Те са били помолени да направят самооценка за качеството на техния сън и дали имат опит с депресивни състояния. След това учените направили преценка как тези фактори повлияват работната памет.
В следващ етап учените включват доброволци от по-голяма възрастов диапазон. Тук вземат участие 31 души на възраст между 21 и 77 години. Те също дават оценка за качеството и количеството на съня си и дали са страдали от депресия.
Проучването разкрива, че с възрастта се влошава работната памет. Хората, които спят под 6 часа на вечер, също показват влошаване на работната памет с до 19%. С напредване на възрастта се наблюдава влошаване качеството на съня, което отново афектира работната памет.
В същото време изследователите откриват, че липсата на сън и депресивните състояния силно влошават паметта. Това означава, че колкото по-малко спим и колкото по-често сме в лошо настроение, по-трудно ще запомняме краткотрайни спомени, които използваме в ежедневието. Отделно се споменава, че безсънието или некачественият сън има пряко влияние върху настроението и задълбочава депресивните състояния.
Като заключение от проучването се казва, че възрастта, настроението и сънят повлияват работната памет. Те са взаимосвързани като в основата е качественият сън - факторът, на който можем да повлияем.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД