Жените у нас живеят със 7 години повече от мъжете

Жените у нас живеят със 7 години повече от мъжетеБългария заедно с Латвия остава сред страните с най-ниска средна продължителност на живота в Европейския съюз. Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната (изчислена за периода 2016-2018 г.) е 74.8 години. Оказва се, че цифрата остава непроменена спрямо предходния период - 2015-2017 г., обявиха от Националния статистически институт (НСИ).
Новите данни на института сочат, че средната продължителност на живота при мъжете е 71.4 години, докато при жените е със 7 години по-висока - 78.4 години.
За периода между 2008 и 2018 г. увеличението при мъжете е с 1.9 години, а при жените - с 1.8 години. Различна е и смъртността на хората в градовете и селата - тези в градовете живеят с три години повече от тези в малките населени места.
За българите, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16,1 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14,1 и 17,8 години. За периодa 2008-2018 г. очакваната продължителност на живота на хората, навършили 65 години, се е увеличила с 1,2 години (0,9 за мъжете и 1,5 за жените).
По региони продължителността на живота варира от 72,7 години в област Монтана до 76,6 години в областите София (столица) и Кърджали, като общо в осем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Силистра (8,5 години), а най-малка - в областите София (столица) и Шумен (6 години).
Най-дълго в ЕС се живее в Испания (83.4) и Италия (83.1 години). У нас най-дълъг е животът в София и Кърджали - над 75 години. Следващите области с по-дълга продължителност на живот са Бургас, Варна, Пловдив, Смолян и Благоевград. На другия полюс - с най-кратък живот са хората, живеещи в областите Видин, Монтана и Враца.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД