Следете „своите” дати в поленовия календар

Следете "своите" дати в поленовия календарТерминът   алергия   е въведен от австрийския педиатър Клеменс фон Пирке, който я формулира като изменена реакция към действието на различни фактори от външната среда. На практика всичко може да предизвика алергия.
Цъфтежът на различните видове растения води до отделянето на   полени, които при някои лица   предизвикват алергична реакция. Известна като поленова алергия, тази реакция обикновено се свързва с настъпването на пролетните месеци. Но за по-голяма точност са изградени т. нар. поленови календари, в които се включва времето на цъфтеж на основните дървета, цветя и треви – по-важните алергизиращи видове в съответната държава.
В България от средата на февруари започва цъфтежът на видовете от сем. Брезови, а до средата на октомври продължава цъфтежът на   амброзията.   Следователно този период обхваща времето за проява на поленова алергия, който е пряко свързан с цъфтежa на съответното растение. Тези календари имат изключително важно значение при хора, при които е установено към кой представител се проявява алергия, съответно позволява да се оцени времетраенето, според цъфтежа на растението и именно в този период да се осъществява   профилактика.
За растенията от семейство Брезови този период продължава до края на май, със засилен интензитет през април. За алергичните към полена на   ясен   - цъфтежът започва от средата на април и завършва в средата на юни, с най-интензивен период април и май.
Дъбът   е с интензивен цъфтеж през май месец, но започва от средата на април, завършвайки края на юни. При   липата   периодът е по-кратък - от средата на май до средата на юли. Усиленият период на цъфтеж е през юни.
Представителите на семейство Житни започват да цъфтят през средата на април до края на август. Най-засилен е този период   през юни и юли.   Това са и групата растения с най-дълъг период на цъфтеж.
При растенията от   семейство Копривови      цъфтежът започва от средата на април до края на август. При тази група са налице два пика на цъфтежа - през месец май и през юли.
Пелинът   цъфти от средата на юни до края на септември, с интензифициране през целия юли и до средата на август. Амброзията започва цъфтежа си в началото на август, а най-пикът е от средата на август до края на септември.
Разполагайки с този календар и при установена алергия към конкретен растителен вид много фино и точно може да бъде започната профилактика и съответно преценяване кога тя да приключи. Препоръчва се профилактиката с антиалергични медикаменти да започва   3-4 седмици преди началото на цъфтежа на съответния вид, към който лицето проявява алергия.
Въздействието на тези медикаменти е пряко върху т. нар.   мастоцити   - клетки, които отделят хистамин при сигнализация за среща със съответния алерген, което от своя страна води до разкъсване на мембраната им и   освобождаване   на   големи количества хистамин.
Освен медикаментозните методи в профилактиката на алергиите все повече започва да се прилага методът на   специфична десенсибилизация.   При тази терапия се приготвят разтвори с веществото, което организмът ни приема за алерген. В началото   тези разтвори са с много ниска концентрация,   която постепенно се увеличава. Приготвят се   на капки или като инжекционни разтвори   за мускулна апликация.
Ако пациентът е алергичен към няколко алергена, то се приготвя и прилага разтвор само за този, който предизвиква   най-изявена реакция.   В противен случай рискът да предизвикаме тежка алергия, с опасност за живота нараства значително.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД