Гени определят дали сме сови или чучулиги

Гени определят дали сме сови или чучулигиСкорошно изследване, направено от водещи медицински университети в Съединените щати, идентифицира 76 нови гена, които отговарят за продължителността на съня. Смята се, че тези гени имат отношение към разстройства като инсомния и определяне хронотипа на човек, дали е сова и чучулига.
Ние

прекарваме почти една трета от живота си в сън

Въпреки това нямаме много информация по какви механизми се определя как и по колко да спим.
Новото проучване се фокусира именно върху гените, които определят съня и неговата продължителност. Това ще даде възможност за опознаване на съня като процес и неговото регулиране.
Добре известно е, че здравословният сън е с продължителност 7-8 часа. Сън по-малко от 6 часа или повече от 10 часа за денонощие се свързва със здравословни проблеми. Досегашни проучвания са открили, че

продължителността на съня се унаследява в между 10% и 40% от случаите

т.е. ако родителите ви обичат да си поспиват, голяма е вероятността и вие да го правите.
Настоящото проучване е най-голямото по рода си, в което вземат участие над 446 000 души. То разглежда продължителността на съня анализирайки генетични данни. Проучването (GWAS) идентифицира 78 генни области, включително и две, за които се знаеше че имат значение за определяне продължителността на съня.
Участниците, които носят един генетичен вариант, показват повлияване на съня с около минута. Има и такива, които носят по-голям брой генетични варианти, които

съобщават за средно 22 минути повече сън

от участниците с по-малко генетични вариации.
За да се потвърди достоверността на проучването, което е базирано на показанията на самите участници, те били разделени на подгрупи, които трябвало да носят специални уреди по време на сън, които измерват продължителността на съня. Установено е, че гените определят не само продължителността на съня, но и неговото качество, както и нощните събуждания, които силно влошават ефективния сън.
Тези открития дават възможност за повлияване на много разстройства, свързани със съня и спането, включително безсъние, често събуждане, некачествен сън, разстройства на съня в резултат на дълги пътувания или работа на смени. Те силно влошават качеството на живот.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД