По следите на двойната спирала

По следите на двойната спиралаВинаги, когато чуем ДНК, си представяме онази двойноверижна структура, която е станала символ на науката и научните открития. Съкращението ДНК идва от дезоксирибонуклеинова киселина, което всъщност е на химичното наименование на молекулата.

ДНК като молекула, намираща се в ядрото на живите клетки, е била открита много отдавна, още през 60-те години на 19-и век. Откритието е направено от швейцарския лекар Фридрих Мишер.


Но истинската история на ДНК започва от момента на откриването на структурата на нейната молекула, което става значително по-късно, през 1953 г. От тогава молекулата на ДНК става все по-знаменита благодарение на своята централна роля в живия организъм

Благодарение на учените Джеймс Уотсън, Франсис Крик, Морис Уилкинс и Розалинд Франклин от Кавендишката лаборатория на Кеймбриджкия университет днес всяко дете в училище знае за двойната спирала, изграждаща нашето ДНК.

Там Уотсън бил на стаж. Тогава той бил начинаещ биолог, на 24 години и пристигнал в Кеймбридж, тъй като бил силно обсебен от идеята за определяне структурата на молекулата на ДНК. И там, в Кавендишката лаборатория, той срещнал Крик, с когото намерили, много бързо общ език, защото Крик също бил обсебен от идеята, че тайната на гена може да бъде разкрита по пътя на определянето структурата на молекулата на ДНК.

Но и двамата нямали възможност да провеждат експерименти. Тези опити се извършвали в друга лаборатория, също във Великобритания, от Розалинд Франклин и Морис Уилкинс.
През 1951 г. тези учени, работейки по своите теории за структурата на ДНК, са в различни научни групи. В брой на списание Nature от 1953 г. двете групи публикуват своите трудове, основани на екипната работа на Уотсън и Крик и данни от кристалографските изследвания на Франклин и Уилкинс.

По-късно, през 1962 г., Уотсън, Крик и Уилкинс получават Нобелова награда за своето откритие. Розалинд Франклин не е сред наградените, защото умира през 1958 г. и според правилата на награждаването не може да получи наградата посмъртно. Но светът отчита нейните заслуги в откриване структурата на молекулата на ДНК.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД