Маркерът СУЕ е неспецифичен, но подсказва много

Стойностите на СУЕ се увеличават и по време на менструацияСкорост на утаяване на еритроцитите или по-често срещано с абревиатурата - СУЕ, е често използван маркер, който се назначава в практиката, но не се характеризира със специфичност. В най-голяма степен стойностите на СУЕ отразяват повишаване на концентрацията на фибриногена. Този белтък има важна роля в процеса на кръвосъсирване, но нивата му се повишават и в отговор на възпалителни процеси в тъканите.
Чрез изследване на СУЕ се установява преди всичко диспротеинемията -
увеличеното количество на глобулини, за сметка на намалената фракция на албумини.
Стойностите на СУЕ се увеличават и по време на менструация, което е важно да се има предвид при кръвни изследвания. Характерно е повишаването му и по време на бременност - независимо вътрематочна или извънматочна (ектопична бременност). Това повишаване е физиологично и


не трябва да бъде причина за притеснение

Макар и тестът да е рутинен и с ниска парична стойност, той се повлиява от различни фактори, както и стойностите му се променят при разноспектърна патология. Това от своя страна прави маркерът неспецифичен.
Най-честите причини за покачване на стойностите му са възпалителни процеси, неоплазии - злокачествени или доброкачествени тумори, както и дегенеративни процеси.


Референтните стойности се повлияват от възрастта и пола

 

Така при мъже под 50 години стойностите в норма са до 15 mm/h, а над тази възраст - до 20 mm/h. При жени стойностите са съответно до 25 mm/h и до 30 mm/h за тези над 50-годишна възраст.
Стойностите на маркера се проследяват най-често за установяване ефекта от лечението при остри възпалителни или неопластични процеси.
Повишено СУЕ има в групата на заболявания с възпалителен процес,


най-често причинен от инфекциозен агент


Стойностите могат да се повишат както при вирусни, така и при бактериални инфекции и паразитози. Налице е повишаване на маркера при обикновен херпес (тип 1 и 2), цитомегаловирусна инфекция; при бактериалните инфекции - туларемия, туберкулоза, лептоспироза, лаймска болест, както и при паразитозите - амебиаза, шистозомиаза, трихинелоза, малария и други.
Някои ревматологични заболявания също влизат в диференциалната диагноза при повишени стойности на СУЕ, но са необходими изследване на допълнителни маркери за потвърждаване. Такива са болестта на Райтер, анкилозиращият спондилит (Бехтерев), ревматоиден артрит и други.
От алергичните заболявания повишени стойности са налице при алергична пурпура и алергичен алвеолит (възпаление на алвеолите).


Някои професионални болести на белите дробове
също се свързват с повишено СУЕ - азбестоза и антракоза.
Голямо група заболявания, при които СУЕ е с високи стойности, са злокачествените заболявания, засягащи различни органи - на дебелото черво, млечната жлеза, черния дроб, на лимфните съдове - Ходчкинов и Неходчкинов лимфом, включително костни метастази.

Някои заболявания на ендокринната система (засягане на различни жлези) също могат да се съпровождат с повишена скорост на утаяване на еритроцитите - пример са хиперпаратиреоидизът, както и


хипо- и хиперфункцията на щитовидната жлеза

 

Заболявания на храносмилателния тракт - язвена болест, дивертикулоза, остър апендицит, остър панкреатит, хепатит, чернодробна цироза, често са съпроводени с повишено СУЕ.
Изследването се прави сутрин, на гладно - до 10 часа. Повишените стойности нарастват в рамките на 2-3 дни след появата на клиничните прояви и се нормализират в рамките на 1-2 седмици след отзвучаването им.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД