Недостиг от 470 джипита и излишък от 2400 легла, сочи националната здравна карта

Недостиг от 470 джипита и излишък от 2400 легла, сочи националната здравна картаНедостиг от над 470 общопрактикуващи лекари и излишък от над 2400 болнични легла за активно лечение, предимно хирургични и терапевтични. Това е установила приетата днес от правителството Национална здравна карта, става ясно от съобщение на правителствената пресслужба.
Картата е отчела също така недостиг на педиатрични легла, както и на легла за дългосрочни грижи, продължително лечение и палиативни грижи.
Според документа, на страната са нужни 4886 общопрактикуващи лекари, над 11 000 лекари в извънболничната медицинска помощ и 9119 лекари по дентална медицина. Нужните специалисти по здравни грижи в извънболничната помощ пък са 10 805.
Планираните в НЗК потребности от лекари, лекари по дентална медицина и специалисти по здравни грижи в извънболничната помощ надвишават наличните човешки ресурси по области и региони и са ориентирани към осигуряване на условия за развитие на извънболничната помощ и разширяване на обхвата на предоставяните медицински услуги, включително и на здравни и интегрирани здравно-социални услуги в общността, гласи съобщението на МС.
Според картата, нужният брой легла за активно лечение е 35 855, като в момента те са 38 284. Броят на леглата за дългосрочна грижа, физиотерапия и рехабилитация и психиатрични легла, определен като потребност в НЗК, е 16 802. За дългосрочни грижи, продължително лечение, палиативни грижи са планирани 6588 от тях, което надвишава значително наличните. „Целта е да се осигурят условия за развитие на тези дейности, включително и чрез преструктуриране на активни болнични легла“, отчитат от пресслужбата на Министерски съвет.
Като елемент на НЗК е разработена карта на системата за спешна медицинска помощ, съдържаща броя и местоположението на структурите на спешна медицинска помощ. Картата на спешната медицинска помощ определя и потребност от създаване на 17 т.нар. „изнесени екипи" в районите със затруднен достъп на населението.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД