Мускулно-скелетните заболявания заемат трето място сред причините за отсъствие от работа

Мускулно-скелетните заболявания заемат трето място сред причините за отсъствие от работаМускулно-скелетните заболявания заемат трето място сред причините за отсъствие от работа у нас, а според статистики от недалечното минало, годишните загуби в резултат на отсъствия, свързани с тези болести са достигнали близо 27 млн. лв.
Тези данни бяха представени по време на медиен семинар на тема „Социална значимост и бъдеще в лечението на ревматичните заболявания у нас“, който се проведе през уикенда. Въпреки сериозността на проблема липсва инициатива за създаването на регистър на пациентите, страдащи от тези заболявания, достъпът на болните до специализирана помощ не се подобрява, административният ред не се опростява и в крайна сметка тези хора постоянно се намират в центъра на един порочен кръг, от който няма изход.
Ревматолозите продължават да са сред най-натоварените и най-дефицитните специалисти, като в последно време с особена острота на преден план излиза още един свързан с това проблем – драматичния недостиг на ревматолози, обучени да прилагат метода ставна ехография, стана ясно още по време на семинара.
Страната ни не разполага с точна информация за броя на болните с ревматологични диагнози, по екстраполирани данни приблизително 60 000 са болните с ревматоиден артрит, а заедно с болните от другите две най-разпространени ревматични заболявания - анкилозиращ спондилит (болест на Бехтерев) и псориатичен артрит, общият брой на тези пациенти вероятно надхвърля 100 000, посочиха участници в семинара.
Всички тези хора разчитат на 71 ревматолози, детски ревматолози има единствено в София, при това са само няколко, а обучените да прилагат метода на ставната ехография са само двама в цялата страна, подчерта д-р Наталия Маринова, ревматолог в УМБАЛ „Софиямед“. Така се оказва, че  цели области продължават да бъдат без ревматолог – такива са Монтана, Кърджали, Перник, а в други работят само по един или двама ревматолози – Благоевград, Видин, Кюстендил, Плевен. В цял свят стремежът е диагнозата да се поставя рано, съвременното лечение с биологични средства да стартира преди да са настъпили деформации и усложнения, разбира се на принципа на прилагането на определени критерии. У нас като че ли вървим по някаква обратна логика. Изчакването е прекалено дълго, редът е твърде усложнен и болни в начален стадий на ревматично заболяване практически нямат шанс да получат тази терапия. А вече е добре известно, че ревматичните заболявания не са „болести на бабешката възраст“, а засягат все по-често млади хора, коментира още специалистката. В допълнение тя поясни, че приемането на условията за диспансеризация и новите критерии за лечение с биологични продукти не са оправдали очакванията. Има и други  обезпокоителни факти – болните със серонегативен ревматоиден артрит  не могат да бъдат включени на биологично лечение, защото не покриват  изискванията на касата, друга група болни, които непрекъснато се увеличават – с недиференцирани спондилоартропатии също са ощетени  по тази причина, допълни още специалистката. Тя припомни, че има страни, в които е възприет по-прагматичен подход – биологичните продукти са изписват не от комисии, а от лекуващия ревматолог на обикновена рецептурна бланка, при строго спазване на  установените критерии и ясна система за контрол на предписанията.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД