Едва 1% от българите са се лекували в чужбина

Едва 1% от българите са се лекували в чужбинаЕдва 1% от българите са се лекували в друга страна от Европейския съюз през миналата година. Това става ясно от изследване на Евробарометър, проведено през октомври м.г., в което са участвали 27 868 души. Цялостната картина показва, че само 5% от европейците са се лекували в чужбина, като при едва 2% от тях лечението е било планово. Процентът на българите, които са се лекували в друга европейска страна, е един, което е най-ниският процент за целия ЕС. С нас на дъното се нареждат Германия, Гърция, Естония и Англия, където пациентите, лекували се в чужбина, са по 2%. Най-голям е делът на тези хора в Люксембург - 16 на сто са потърсили медицинска грижа в друга страна.
От всички анкетирани 49% са отговорили, че биха искали да се лекуват в друга страна в ЕС.
У нас процентът е 28 на сто. Причините обаче са различни. Само у нас и в Холандия основната причина да потърсим лечение в друга страна би била по-доброто качество - съответно за 70 и 74%. За Холандия данните противоречат на изводите от индекса на европейския здравен потребител за най-добра здравна система, който от години се оглавява именно от тази страна. За всички останали основната причина е, че търсят лечение, което не е достъпно в собствената им страна. У нас е най-нисък делът на хората, които са посочили, че биха заминали на лечение в друга страна за по-бърз достъп до здравеопазване - 17%, а 21 на сто биха заминали, за да търсят добър специалист.
У нас 32% не биха потърсили медицински грижи в друга страна. За 22% решението зависи от вида на лечението, а за 2 на сто - зависи от страната. За българите основна пречка за лечение в чужбина са парите - 56% са отговорили, че не биха могли да си го позволят. От данните става ясно, че основните заболявания, за които се търси помощ в друга страна, са рак и сърдечна хирургия. У нас например 45% от хората са отговорили, че биха потърсили лечение именно за лечение на рак, а 35% - за сърдечна хирургия.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД