Разпознаваме родния език чрез биологичен инстинкт

 Разпознаваме родния език чрез биологичен инстинктВроден биологичен инстинкт помага за разпознаването на родния език, твърдят американски учени.
Според тях децата се раждат с основни фундаменталните знания за звука на родния език и структурата на човешката реч въобще. Изследователите смятат, че биологичният инстинкт помага на децата лесно да изучават от ранна възраст чужди езици и да бъдат в състояние да разграничат родната и другата реч от всеки безсмислен набор от звуци.
Речта е от най-забележителните черти на човешкия род. Животните и птиците също имат свои собствени методи за комуникация. Въпреки това, нито един от тези методи не е толкова сложен, уникален и разнообразен като човешката реч. 
Новата разработка на учените е в състояние да отговори на въпроса: защо думите и комбинациите от звуци на различни езици са разпознаваеми за хората? 
Защо ние можем да определим точно какво е словото на непознат език, дори ако не знаем и не сме чували този език, както и да разберем, ако е просто безсмислен набор от звуци?
По време на изследването, учените установили, че способността да се разграничи даден език от произволен набор звуци, е свързано с човешките инстинкти. 
Според тях децата започват да изучават езика дори още в утробата, но въпросът за това колко са познанията им за това остава на този етап отворен.
Учените смятат, че тези резултати показват, че децата се раждат с основни фундаментални знания за звука и структурата на човешката реч. Те се позовават в изследванията си на съществуващата зависимост между словото и човешката ДНК. Според тях езиковите и граматическите способности са вродени. Тази теория бе допълнително потвърдена от откриването на гена FOXP2 , чиято мутация води до затруднения в говора, посочват изследователите.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД