17% по-малко лекари са напуснали страната за първото тримесечие на 2015 г.

17% по-малко лекари са напуснали страната за първото тримесечие на 2015 г.17% по-малко лекари са напуснали страната за първото тримесечие на годината, за да работят в чужбина, в сравнение със същия период на 2014 г.
От януари до края на март заявления за напускане на лечебни заведения са подали общо около 350 медицински служители, в които обаче влизат и медицински сестри, рехабилитатори и други специалисти.
Лекарите със специалност, подали молба за напускане, са 132, а новозавършилите без специалност са 63. Това съобщи на пресконференция в здравното ведомство зам.-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков.
Според него една от причините за по-малкото заявления за чужбина са промените в наредбата за специализациите.
Общо 650 специализанти са получили финансова помощ от Министерството на здравеопазването. Финансирани са били разходите за образование на 603 специализанти по медицина и 47 специализанти по дентална медицина.
В рамките на проект „Нови възможности за лекарите в България” на стойност 6 764 533 лв.р те са получили средства за таксите за практическо и теоретично обучение, стипендии в размер на две минимални работни заплати и левовата равностойност на закупен комплект медицинска учебна литература по съответните специалности в размер на 1200 лв.
В момента болниците у нас са обявили 607 свободни места за лекари. За да стимулира младите лекари да останат в България, новият екип на здравното ведомство промени наредбата за болничните специализации, като задължи здравните заведени да сключват трудови договори със специализантите и да им плащат по две минимални работни заплати.
Скоро ще влезе в сила и наредбата за специализация на стоматолозите, обяви още зам.-министърът.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД