Бременността подобрява здравето на жената за цял живот

Бременността подобрява здравето на жената за цял животТова показват резултатите от изследване, проведено в университета на Ричмънд, щата Вирджиния. По време на бременността и раждането женският организъм изработва значителен обем от хормони, които предизвикват определени изменения в цялото тяло, включително и в мозъка. Жените, които вече са станали майки, имат по-добро зрение, координация и памет. Аналогични процеси се наблюдават и при животните. Авторите на изследването смятат, че по този начин природата се е погрижила на майката да й бъде по-лесно при отглеждането на потомството. Учените са убедени, че всички тези предимства се запазват дълго време, а някои от тях – и за цял живот.

Прочети още...

Лекции помагат на бъдещи родители в кампанията "Месец на кърменето"

Лекции помагат на бъдещи родители в кампанията "Месец на кърменето"Третата лекция от кампанията „Месец на кърменето“ в Първа акушеро-гинекологична болница „Св. София” се проведе на 23 май и беше посветена на храненето на децата и превенцията от алергии в ранна детска възраст. Инициативата „Месец на кърменето“ е съвместно партньорство между болницата и "Нестле", България. В рамките на кампанията бременни жени и майки имат възможност да посещават всеки четвъртък от месец май безплатни обучения с авторитетни специалисти по неонатология и хранене. Лекциите са отворени за всички желаещи след предварително записване за участие.

Прочети още...

"Месец на кърменето" предлага безплатни консултации

"Месец на кърменето" предлага безплатни консултацииКампанията „Месец на кърменето“ стартира официално в Първа акушеро-гинекологична болница „Св. София”. Инициативата е съвместно партньорство между ПСАГБАЛ „Св. София“ и Нестле България. В рамките на кампанията бъдещи родители имат възможността да посетят общо четири безплатни обучения с авторитетни специалисти по неонатология и хранене, които ще им помогнат в отглеждането и правилното хранене на техните деца.

Прочети още...

Бре­мен­на­та тряб­ва да се хра­ни ка­то бе­бе­то - чес­то и по мал­ко

Бре­мен­на­та тряб­ва да се хра­ни  ка­то бе­бе­то - чес­то и по мал­коЗдра­ва­та бре­мен­на же­на тряб­ва да се хра­ни ка­то бе­бе­та­та - да при­е­ма хра­на чес­то и по мал­ко, каз­ва д-р Мил­ка Сал­джийс­ка, аку­шер-ги­не­ко­лог в МБАЛ "Ни­а­Мед", Ста­ра За­го­ра. Бел­тъ­чи­ни, ви­та­ми­ни и ми­не­ра­ли тряб­ва да при­със­т­ват за­си­ле­но в ме­ню­то на бъ­де­ща­та май­ка за смет­ка на въг­ле­хид­ра­ти­те, ко­и­то тя тряб­ва да се опит­ва да си на­ба­ви пре­дим­но от пло­до­ве­те.
По вре­ме на бре­мен­ност­та фи­зи­о­ло­ги­я­та на дос­та ор­га­ни и сис­те­ми се про­ме­ня. То­ва ка­сае в най-го­ля­ма сте­пен хра­нос­ми­ла­тел­ния тракт. Хор­мо­ни­те на бре­мен­ност­та пов­ли­я­ват под­виж­ност­та на чер­ва­та (мо­та­ли­те­та). За­то­ва хра­на­та, ко­я­то се по­е­ма, тряб­ва да е из­к­лю­чи­тел­но ба­лан­си­ра­на.

Прочети още...

Ежедневеният прием на магнезий гарантира безпроблемна бременност

Ежедневеният прием на магнезий гарантира безпроблемна бременностЕжедневният прием на магнезий е от важно значение за гладкото и безпроблемно протичане на бременността. Един от вариантите да бъде набавен в органзима е употребата на продукта „Магнерич”, с чиято употреба се намаляват болезнените контракции и риска от преждевременно раждане.
Основната роля на минерала магнезий е да се грижи за равновесието на нервната и мускулната системи. Известен е още като антистресов минерал.
Магнезият не може да бъде произведен от човешкото тяло и трябва ежедневно да се набавя чрез храни.

Прочети още...

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД