Може ли да се тушира гаденето след Цезарово сечение?

Може ли да се тушира гаденето след Цезарово сечение?В световен мащаб голям процент от жените предпочитат оперативното родоразрешение. Цезаровото сечение е една от най-честите оперативни интервенции при жените в детеродна възраст, като често срещан проблем при дамите е постоперативното гадене и повръщане.
Обикновено секциото се извършва със спинална анестезия
която представлява регионален метод на обезболяване. За да се постигне аналгезия (обезболяване) и след самото раждане, често
освен локалния анестетик, интратекално се прилага и морфин. Благодарение на този медикамент от групата на опиатите се постига ефективно обезболяване след операцията в рамките на 12 до 24 часа. Често срещани странични ефекти на морфина са гаденето, повръщането и силният сърбеж (пруритус).
Тези ефекти зависят от дозата на морфина. Проявяват се при 60-80% от жените, родили с Цезарово сечение, и
при 40- 60% общо от пациентите, претърпели хирургични интервенции
Гаденето след секцио, освен заради приложението (интратекално или парентерално) на опиоиди, може да се дължи и на стимулиране на матката, маточната шийка и влагалището, което да доведе до предаването на аферентни сигнали до тазовото и хипогастричното нервни сплетения. Нежеланите реакции може да се дължат и на кървене по време на операцията, ниско артериално налягане, на някои антибиотици, на повишена вагусова активност и т.н.
Интересното е, че за пациентите гаденето след операция е почти толкова важно, колкото и болката, а в същото време е често подценявано от лекарите.
Гаденето и повръщането водят до силен дискомфорт
и влошават качеството на болничния престой. Постоперативното гадене и силните позиви при повръщане са свързани с риск от аспирационна пневмония, кръвоизливи, дехидратация, електролитни нарушения и др.
За щастие, профилактиката на постоперативното гадене и повръщане е възможна. Тя се осъществява с антиеметици, които успешно
намаляват инцидентите на гадене с 15 до 30%
което не е никак малко.
Медикаментите, които могат да се прилагат с цел предотвратяване на нежеланите реакции, са много, но един от най-често употребяваните е метоклопрамид или познатият на всички деган.
Сравнително ново проучване изследва ефектите на ниски (субхипнотични) дози на медикамента пропофол с цел профилактика на гаденето и повръщането. Нормално пропофолът, използван за анестезия, има нисък потенциал да води до гадене и повръщане. Ето защо той е обект на подобни проучвания.
Конкретното проучване е проспективно двойно сляпо и рандомизирано. В него са изследвани 345 раждащи със секцио
жени, на които е приложен морфин интратекално
разделени в три групи; първа група - жени, на които е приложен метоклопрамид за профилактика на гаденето преди края на секциото; втора група - жени, на които е приложен пропофол в субхипнотична доза преди края на операцията (0,5 мг/кг) и контролна - приложен е водно-солеви разтвор. Резултатите от проучването показват, че пропофолът, е също толкова ефикасен при профилактика на постоперативно гадене и повръщане, колкото и метоклопрамида, като пропофолът намалява значително инцидентите на силен сърбеж.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД