Дни на Франсоаз Долто в България 2018

Дни на Франсоаз Долто в България 2018Разбирането на езика на бебето, детето (а и на юношата) е в основата на това после да се разбере възрастният, майката, бащата, да се разбере страданието-симптом.
Как е възможно да се разберат бебето и детето отвъд речта, но през езика? Трябва ли да се настоява да се (про)говори? Кога говоренето е про-Желание, а не анти-настояване? И какво означава всъщност "всичко е език"? Как бебето помага в аналитичния процес? Как да се мисли неговия трансфер?
Дали специалистът трябва да владее мамешки език? И как да направи прехода към майчиния? А към бащиния?
Вярвайки, че въпросите са нишките към (по-)знанието, ще бъдат представени различни акценти, върху които да (по-)мислим.
Независимо от професионалните полета (педагогика, логопедия, акушерство, медицина, психология, социална работа и т.н.), разбирането на бебето, детето провокира, а отговорите не са еднозначни.
Ще поговорим за няколко нови книги, които могат да станат отправна точка за анализи и вдъхновение.
Думите на Долто ще очертаят стила и разбирането, а доц. дпн М. Богданова ще  представи практиката за посрещане на семейства в "Зеленият двор".
Филмът за разбирането на аутизма ще насочи към размисли за ранната диагностика и превенция, което ще бъде обвързано с представяне на клиничен опит.
Срещата ще се състои на 21 април 2018 г., 9:30 ч.
За информация и записвания: https://zeleniatdvor.org/дни-на-франсоаз-долто-в-българия-2018/
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД